Kdenlive/Časová osa a příslušné nástroje

Z Wikiknih

Před prvním střihem, ke kterému se dostanete už za chvilku, je na čase, abyste se seznámili s časovou osou a důležitými nástroji.

Časová osa[editovat | editovat zdroj]

V časové ose jsou zobrazeny použité klipy v přesném časovém pořadí (zleva doprava). Rolováním (kolečkem) se nebudete pohybovat nahoru nebo dolů, ale vpřed nebo vzad v čase. Při rolování a současném držení CTRL si budete časovou osu přibližovat nebo oddalovat.

Přiblížení časové osy můžete také nastavit ve stavové liště pomocí posuvníku, popřípadě lze tlačítkem nalevo od něj nastavit takové oddálení, aby jste viděli celý projekt bez posunování (viz obrázek Stavová lišta).

Stopy se číslují od nuly. V hlavičce každé stopy najdeme tři tlačítka:

Slouží k umlčení zvuku celé stopy.

Slouží k ignoraci videa celé stopy.

Slouží k uzamčení celé stopy.

Audio stopy jsou od video stop odlišeny lehce tmavším pozadím.

Ve stavové liště jsou i další užitečná nastavení časové osy, například můžete vypnout zobrazování audio miniatur, zobrazování komentářů zarážek (o zarážkách později) nebo vypnout/zapnout přichytávání. Přichytávání způsobuje přilnavost přesunovaných klipů k jiným již umístěným klipům, zarážkám a záložkám.

Stavová lišta

Nástroj výběru[editovat | editovat zdroj]

Výběr klipu v časové ose se provádí kliknutím levým tlačítkem myši na příslušný klip. Takto označený klip je orámován červenou čárou a tmavším pozadím. Výběr více položek můžete uskutečnit za pomoci současného držení klávesy CTRL. Výběr můžete přesouvat v rámci stopy i mezi stopami.

Vybraná skupina dvou klipů

Kurzor časové osy[editovat | editovat zdroj]

Velice důležitá část; většina akcí se provádí právě v čase, na kterém je umístěn kurzor časové osy (viz obrázek Kurzor časové osy). Přesunout kurzor můžete kliknutím jinam v časové ose nebo rolováním myší nad hlavičkou časové osy (ta část, ve které jsou zobrazeny časy).

Kurzor časové osy

Nástroj střihu[editovat | editovat zdroj]

Nástroje můžete přepínat v nabídce Nástroj nebo ve stavové liště (tři tlačítka nejvíce vlevo - viz obrázek Stavová lišta). Po vybrání nástroje střihu se vám objeví kurzor ve tvaru nůžek.

Kliknutí na klip v časové ose způsobí rozdělení klipu, přičemž nezáleží na tom, zda máte klip vybrán, či nikoliv. Pokud potřebujete rozdělit aktuálně vybraný klip bez přepínání nástrojů, použijte klávesovou zkratku SHIFT-R, ta daný klip rozdělí v místě kurzoru časové osy. Nástroj pro práci s místem Pomocí toho nástroje můžete přidávat nebo odebírat místo z časové osy a díky tomu posunovat všechny klipy ve jedné stopě popřípadě ve všech stopách zároveň.

Pro přidání místa v jedné stopě najeďte myší na určené místo (před klip nebo mezi klipy), vyvolejte kontextovou nabídku a z ní vyberte Vložit místo.

Přidat místo

V okně (viz obrázek Přidat místo), máte možnost nastavit délku trvání přidávaného místa a stopu, do které chcete místo přidat. Standardně se zobrazí formulář vyplněný pro stopu, ze které jste vyvolali kontextovou nabídku.

Stejný formulář můžete vyvolat z hlavní nabídky Časová osa » Místo » Vložit místo, kde už ovšem musíte stopu vybrat ručně. Jako výchozí bude vybrána stopa Všechny stopy.

Odebrání místa vyvolané z kontextové nabídky odstraní veškeré místo do předchozího klipu, popřípadě do začátku časové osy. Vyvolané přes hlavní menu smaže veškeré místo na pozici kurzoru časové osy.

Při některých složitějších uspořádání klipů v časové ose se vám může objevit chyba ve stavovém řádku o nemožnosti přidat místo na zvoleném místě.