Přeskočit na obsah

Geometrie/Vzájemná poloha bodu a přímky

Z Wikiknih


1.Bod může ležet buď na přímce a rozdělit ji na dvě opačné polopřímky.
2.Jestliže bod leží mimo přímku, pak spolu s ní určuje jedinou rovinu, a proto nezáleží na tom, zda se zabýváme planimetrií či stereometrií (zda se pohybujeme v dvojrozměrné ploše či v trojrozměrném prostoru).

Bod ležící na přímce[editovat | editovat zdroj]

 • Zápis:
  • čteme: (bod) A leží na (přímce) p / (bod) A je elementem (přímky) p (přímka je zde považována za množinu bodů)
 • Graficky: Prochází-li obraz přímky obrazem bodu, bod leží na přímce.
 • Analyticky: Dosadíme-li souřadnice bodu do rovnice přímky, nastane rovnost.
  • souřadnice bodu A:
  • obecná rovnice přímky p:
  • dosazení:
  • závěr:

Bod ležící mimo přímku[editovat | editovat zdroj]

 • Zápis:
  • čteme: (bod) B neleží na (přímce) p / (bod) B není elementem (přímky) p
 • Graficky: Neprochází-li obraz přímky obrazem bodu, bod neleží na přímce.
 • Analyticky: Dosadíme-li souřadnice bodu do rovnice přímky, nenastane rovnost.
  • souřadnice bodu B:
  • obecná rovnice přímky p:
  • dosazení:
  • závěr:

Pokud bod leží mimo přímku, můžeme určit vzdálenost bodu od přímky.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poloha bodu vůči přímce