Přeskočit na obsah

Dichotomický klíč/41 (Biotop Wikicode)

Z Wikiknih

41 Listnaté opadavé lesy (Broad-leaved deciduous forests)

Předcházející úrovně[editovat | editovat zdroj]

1[editovat | editovat zdroj]

2[editovat | editovat zdroj]

 • Zonálnost výskytu
  • Teplomilné (lesostepní) jihoevropské opadavé lesy s dominantními druhy: dub, habr východní, kaštan, habrovec -
   41.pa7 Teplomilné opadavé lesy (Thermophilous deciduous woodland) Klíč, Popis
  • Opadavé listnaté nepodmáčené lesy humidnější zóny s dominantními druhy: buk, (dub, habr, jasan, jilm, javor, lípa, bříza, osika, jeřáb, olše - 3

3[editovat | editovat zdroj]

 • Typ společenstva
  • Pionýrské listnaté dřeviny tvořící dočasná nebo v extrémních podmínkách trvalá náhradní společenstva (porosty břízy, osiky, jeřábu, olše) -
   41.pa9 Společenstva pionýrských dřevin (Non-riverine woodland with Betula, Populus tremula, Alnus or Sorbus aucuparia) Klíč, Popis
  • Dřeviny závěrečného vývojového cyklu lesa - 4

4[editovat | editovat zdroj]

 • Typ dominantní dřeviny
  • Vůdčí dřevina, t.j. dřevina, která ve svém optimu růstovém (maximální rozměry) dosahuje maximálního (často 100%) zastoupení -
   41.pa6 Bučiny (Beech Fagus forests) Klíč, Popis
  • Podřízené dřeviny, optimum jejich rozšíření není v jejich optimu růstovém odkud jsou vetěsněny konkurenčně zdatnější vůdčí dřevinou (všechny dřeviny kromě buku) - 5

5[editovat | editovat zdroj]

 • Trofnost stanoviště
  • Acidofilní -
   41.pa8 Acidofilní doubravy (Acidophilous Quercus forests) Klíč, Popis
  • Mezo a eutrofní -
   41.paA Lesy živných stanovišť (Meso- and eutrophic Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, Ulmus and related woodland) Klíč, Popis