Přeskočit na obsah

Dichotomický klíč/41.pa7 (Biotop Wikicode)

Z Wikiknih

41.pa7 Teplomilné opadavé lesy (Thermophilous deciduous woodland)

Předcházející úrovně[editovat | editovat zdroj]

1[editovat | editovat zdroj]

 • Lokální oblast
  • Roztroušené dubové lesy ve stepní zóně -
   41.pa7A Stepní doubravy (Steppe Quercus woods) Klíč, Popis
  • Lesy mimo stepní zónu - 2

2[editovat | editovat zdroj]

 • Druh dominantní dřeviny
  • Kaštan -
   41.pa7D Kaštanové lesy (Castanea sativa woodland) Klíč, Popis
  • Směsi dřevin habrovec, javor, jasan, habr, lípa, břestovec -
   41.pa7C Smíšené teplomilné lesy (Mixed thermophilous woodland) Klíč, Popis
  • Dub pyrenejský Quercus pyreneica -
   41.pa7B Lesy dubu pyrenejského (Quercus pyrenaica woodland) Klíč, Popis
  • Dub Quercus macrolepis -
   41.pa79 Lesy dubu Quercus macrolepis (Mediterranean Quercus macrolepis woodland) Klíč, Popis
  • Dub Quercus tojana -
   41.pa78 Lesy dubu Quercus trojana (Quercus trojana woodland) Klíč, Popis
  • Pyrenejské a africké duby Quercus faginea, Quercus faginea, Quercus canariensis -
   41.pa7B Lesy africkopyrenejských dubů (Afro-Iberian thermophilous Quercus forests) Klíč, Popis
  • Smíšené cerové Quercus ceris lesy - 3
  • Smíšení šípákové Quercus pubescens lesy - 4

3[editovat | editovat zdroj]

 • Druhová kombinace dřevin
  • Různorodé lesy s dubem cerem Quercus cerris a Quercus petraea, Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalistou, Carpinus betulus, Fraxinus ornus a dalšími druhy. -
   41.pa7B Italskoillyrské teplomilné habrovcové doubravy (Italo-Illyrian Ostrya carpinifolia sub-thermophilous Quercus woods) Popis
  • Lesy východního středomoří a Malé Asie s cerem Quercus cerris a Quercus frainetto, někdy Quercus petraea, Quercus pseudocerris, Quercus boissieri. -
   41.pa7B Jižní subtermofilní doubravy (Southeastern sub-thermophilous [Quercus] woods) Popis
  • Suchomilné lesy z dubu ceru Quercus cerris a Quercus frainetto, Quercus petraea, Quercus pedunculiflora nebo Quercus virgiliana. Většinou (kromě Řecka) se jedná a nejnižší výškový stupeň. -
   41.pa7B Balkánskoturecké termofilní doubravy (Balkano-Anatolian thermophilous Quercus forests) Popis

4[editovat | editovat zdroj]

 • Druhová kombinace dřevin
  • Lesy dubu Quercus pubescens sahající od Španělska až do jižního Německa. -
   41.pa7B Západní šípákové lesy (Western Quercus pubescens woods and related communities) Popis
  • Lesy dubu Quercus pubescens, někdy doprovázený Quercus virgiliana, Quercus congesta. Vyskytují se na Korsice a Sardinii. -
   41.pa7B Korsické a sardinijské šípákové lesy (Cyrno-Sardinian Quercus pubescens woods) Popis
  • Různorodé lesy vyšších středomořských poloh Řecka, Itálie, Dalmácie, černomořského pobřeží a západní Asie. Dominantní dub Quercus pubescens obvykle doprovází Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalistou, Carpinus betulus, Fraxinus ornus. Zasahují k severní hranici Pannonia na Slovensko. -
   41.pa7B Východní šípákové lesy (Eastern Quercus pubescens woods) Popis