Chemický slovník/Metabolismus

Z Wikiknih
Zjednodušené schéma metabolismu buňky

Metabolismus je soubor všech reakcí katalyzovaných enzymy, probíhajících v živých organismech, zahrnující přeměnu látek i energie.[1] Rozlišujeme metabolické procesy na katabolické a anabolické.

Katabolické procesy[editovat | editovat zdroj]

Katabolické procesy, jsou rozkladné procesy, při kterých se za současného uvolnění energie štěpí složitější látky na jednodušší, jde o děje exergonické, probíhající většinou jako oxidace substrátu.[1]

Anabolické procesy[editovat | editovat zdroj]

Anabolické procesy, jsou syntetické procesy, při kterých za současného spotřebování energie vznikají z jednodušších látek látky složitější, jde o děje endergonické, probíhající většinou jako redukce substrátu.[1]

Metabolické dráhy[editovat | editovat zdroj]

Reakce katabolické a anabolické na sebe v živých buňkách navazují, jsou spřažené. Přeměna jednotlivých látek v buňce se uskutečňuje soubory na sebe navazujících reakcí, které se označují jako metabolické dráhy (produkt jedné reakce je substrátem pro reakce následující). Jednotlivé metabolické reakce jsou katalyzovány enzymy, které reakce usnadňují a urychlují.[2] Mnoho reakcí katabolismu probíhá například v mitochondriích, zatímco reakce anabolické v cytoplazmě. Tato separace reakcí odbourávání a syntézy umožňuje buňce regulaci metabolismu.[1]

Metabolické dráhy

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 VACÍK, Jiří; BARTHOVÁ, Jana; PACÁK, Josef. Přehled středoškolské chemie. Redakce Miloslava Svobodová; ilustrace Václav Hanuš a Václav Rytina. druhé vydání. vyd. Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, a. s.,. 368 s. ISBN 80-7235-108-7. (česky)
  2. BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2013. Odmaturuj! ISBN 978-80-7358-231-9.