Chemický slovník/Kvalitativní analytická chemie

Z Wikiknih
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Metody kvalitativní analýzy umožňují zjistit, které prvky, ionty nebo funkční skupiny látka obsahuje. Kvalitativní analýza anorganických látek se dělí na analýzu kationtů a aniontů. Reakce užívané pro jejich stanovení musí být snadno proveditelné a musí probíhat dostatečnou rychlostí. V praxi se postupuje tak, že se k neznámému vzorku, který obsahuje různé ionty přidá určitá látka, tzv. činidlo. Analytické reakce se dělí podle počtu iontů, se kterými dané činidlo reaguje stejným nebo obdobným způsobem.[1]

Metody analytické chemie[editovat | editovat zdroj]

Specifické reakce[editovat | editovat zdroj]

Specifické reakce jsou charakteristické pouze pro určitý ion. Ideální specifická činidla, která by určitým způsobem a za všech podmínek reagovala pouze s jediným iontem prakticky neexistují. Téměř vždy se najde nějaký faktor, který reakci neumožní proběhnout. Pro úspěšné provedení analýzy je třeba znát všechny rušivé vlivy.

Selektivní reakce[editovat | editovat zdroj]

Selektivní reakce umožňují důkaz větší skupiny iontů. Vhodnou úpravou prostředí (např. pH) je možno tímto typem reakcí dokázat i jednotlivé ionty.

Skupinové reakce[editovat | editovat zdroj]

Skupinové reakce jsou využívány k rozdělení kationtů i aniontů do větších skupin, do tzv. analytických tříd. Běžnými skupinovými činidly jsou kyselina chlorovodíková nebo sulfan.

Tenkovrstvá chromatografie (TLC)[editovat | editovat zdroj]

TLC (chromatografie na tenké vrstvě) (z angl. thin layer chromatography) je způsob dělení látek dle polarity. Zkoumaná látka se nanese na tenkou vrstvu (papír, silufol), které se také říká stacionární fáze, na předem definovaný start, a pak se ponoří do kádinky s mobilní fází. Ta pak vystupuje po stacionární fázi, a na látky budou cestovat různě daleko, na základě polarity zkoumané látky, a polaritě obou fází.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. MAREČEK, Aleš; HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. Příprava vydání Zdeňka Tillová; redakce Aleš Mareček a Jaroslav Honza; ilustrace Dataprint Brno. čtvrté (druhé) opravné vydání. vyd. Brno : Nakladatelství Proton, c2014. 227 s. ISBN 978-80-902402-5-4.