Chemický slovník/Havarijní souprava

Z Wikiknih
Havarijní sada organické laboratoře

Havarijní souprava (havarijní sada) je soubor ochranných pomůcek a prostředků používaných pro omezení vzniku škod způsobených náhlým únikem nebezpečných (jedovatých, karcinogenních extrémně hořlavých atp.) kapalin. Vlastněním havarijní sady v laboratoři nebo chemickém závodě většinou splňujete (záleží na přesném obsahu havarijní sady nebo povaze pracoviště) požadavky stanovené ve vodním zákoně č. 254/2001 Sb., vyhlášce č. 175/2011 Sb., směrnici 2000/60/ES a v zákoníku práce č. 262/2006 Sb. §101. Havarijní sada by měla obsahovat:

  • ochranné pracovní pomůcky
  • havarijní tmely pro rychlou opravu prasklých nádrží nebo potrubí obsahujících nebezpečnou látku
  • sorpční prostředky, které rychle zabrání šíření úniku nebezpečné kapaliny
  • těsnicí prostředky, které utěsní kanalizační vpusti, a tak zamezí vniknutí nebezpečných látek do odpadních stok
  • výstražné prostředky
  • úklidové prostředky pro přepravu nebezpečných odpadů na místo jejich likvidace[1]

Na havarijní soupravu je v laboratořích často poukazováno v souvislosti s prací s rtutí.[2]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. HAVARIJNÍ SOUPRAVY [online]. [Cit. 2022-12-16]. Dostupné online.
  2. [Matuška]; [Vlk], Erik Kalla Organická chemie laboratorní praktikum. Ilustrace Radek Matuška. první., doplňkové vyd. Brno : Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, p. o.. 137 s., 1 tabulka. (Učební texty.) Publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou. Určeno pro vnitřní potřeby školy. (česky)