Přeskočit na obsah

Chemický slovník/Bromované zpomalovače hoření

Z Wikiknih
Hexabromcyklodekan – jeden z mála bromovaných zpomalovačů hoření zakázaných Stockholmskou úmluvou

Bromované zpomalovače hoření (BFR) používané jako aditiva např. do plastů a textilií jsou různé cyklické nebo aromatické sloučeniny bromu, které zabraňují nebo omezují vznícení hořlavého materiálu. Jsou s oblibou využívány především v textiliích, nábytku, automobilovém průmyslu a elektronice. Do životního prostředí se BFR dostávají především při výrobě, skládkování a recyklaci výrobků, které je obsahují. BFR patří mezi perzistentní látky se schopností bioakumulace v živých organismech i sedimentech. Většina BFR je středně silně akutně toxických. BFR poškozují imunitní, endokrinní a reprodukční systém. Jsou to teratogeny. Jde o částečně o prokázané a potenciální karcinogeny.[1] [2] Výhodnost jejich použití je ve většině výrobků vzhledem k jejich toxikologickým vlastnostem silně diskutabilní.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Bromované zpomalovače hoření (BFRs) [online]. [Cit. 2022-10-05]. Dostupné online.
  2. BURIÁNEK, Tomáš. Člověk a životní prostředí. Brno : Střední průmyslová škola chemická Brno. (137 s.) (Učební texty.) Bez jazykové a redakční úpravy. (česky)