Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Vliv teploty na rychlost chemické reakce (KMnO4 + (COOH)2)

Z Wikiknih


Vliv teploty na rychlost chemické reakce (KMnO4 + (COOH)2)
Chemikálie kyselina sírová, kyselina šťavelová a manganistan draselný
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Roztok v levé kádince, který je zahříván se odbarví skoro ihned, kdežto roztok v pravé kádince, který není zahříván se ihned neodbarví

Závislost teploty na rychlost chemické reakce je charakterizována pomocí Arrheniovy rovnice.

Se zvýšením teploty se zvýší rychlostní konstanta ka zároveň tedy i rychlost reakce.  

V tomto pokusu dochází k reakci manganistanu draselného s kyselinou šťavelovou v prostředí kyseliny sírové za vzniku síranu manganatého, oxidu uhličitého, síranu draselného a vody. Počáteční fialový roztok manganistanu draselného se v průběhu reakce odbarvuje a vzniká bezbarvý roztok síranu manganatého. Roztok v jedné kádince je zahříván na teplotu asi 50 °C a druhý je ponechán při laboratorní teplotě. Reakce v zahřívané kádince probíhá rychleji a dojde tak rychleji k odbarvení roztoku.

Rovnice reakce:

5 H2C2O4 + 3 H2SO4 + 2 KMnO4 → K2SO4 + 2 MnSO4 + 10 CO2 + 8 H2O

  1. Do obou kádinek nalijeme asi 250 ml destilované vody, 25 ml 20% kyseliny sírové a 12,5 ml roztoku kyseliny šťavelové.
  2. Roztok v první kádince zahřejeme na teplotu 60 °C (ověříme teploměrem), druhý ponecháme při teplotě laboratoře.
  3. Do každé kádinky nalejeme 10 ml roztoku manganistanu draselného a spustíme stopky. Měříme dobu, za kterou dojde k odbarvení roztoku v jednotlivých kádinkách.