Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Vliv koncentrace na rychlost chemické reakce (KMnO4 + (COOH)2)

Z Wikiknih


Vliv koncentrace na rychlost chemické reakce (KMnO4 + (COOH)2)
Chemikálie kyselina sírová, kyselina šťavelová, manganistan draselný a destilovaná voda
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Roztok v levé kádince má větší koncentraci a odbarví se tak rychleji než roztok v pravé kádince, který ma koncentraci nižší

Závislost koncentrace výchozích látek na rychlost chemické reakce je charakterizována Guldberg-Waagovým zákonem, který udává, že rychlost chemických reakcí je přímo úměrná koncentraci výchozích látek. Pokud tedy dojde ke zvýšení koncentrací výchozích látek, dojde i ke zvýšení reakční rychlosti a naopak dojde-li ke snížení koncentrací výchozích látek, dojde ke snížení reakční rychlosti. Reakce tedy bude probíhat rychleji za vyšší koncentrace výchozích látek.

Zde dochází k reakci manganistanu draselného s kyselinou šťavelovou v prostředí kyseliny sírové za vzniku síranu manganatého, oxidu uhličitého, síranu draselného a vody. Počáteční fialový roztok manganistanu draselného se v průběhu reakce odbarvuje a vzniká bezbarvý roztok síranu manganatého. V druhé kádince máme roztok naředěný destilovanou vodu, má tedy nižší koncentraci a reakce tak probíhá pomaleji.

Rovnice reakce:

  5 H2C2O4 + 3 H2SO4 + 2 KMnO4 → K2SO4 + 2 MnSO4 + 10 CO2 + 8 H2O

  1. Do obou kádinek nalijeme 25 ml 20% kyseliny sírové a 12,5 ml roztoku kyseliny šťavelové.
  2. Do větší kádinky přilijeme 125 ml destilované vody.
  3. Do obou kádinek přilijeme 10 ml roztoku manganistanu draselného a spustíme stopky. Měříme dobu, za kterou dojde k odbarvení roztoku v jednotlivých kádinkách.