Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Stanovení teploty varu

Z Wikiknih


Stanovené teploty varu
Chemikálie ethanol, voda a toluen
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Teplota varu patří mezi základní vlastnosti látek. Udává teplotu, při které dochází u kapalné látky ke změně skupenství na plynné. Stanovení teploty varu se používá k identifikaci látky a k ověření její čistoty.

  1. Zkumavku naplníme vzorkem asi do 2/3 za pomoci polyethylenové injekční stříkačky a poté ji gumičkou připevníme k teploměru. K zamezení utajeného varu (vystříknutí kapaliny), vložíme do zkumavky užší kapiláru.
  2. Teploměr s připevněnou zkumavkou vložíme do držáku upevněného na stojanu.
  3. Upevněný teploměr se zkumavkou vložíme do kádinky s vodou (vodní lázně) na keramické síťce a na žíhacím kruhu. Teploměr se zkumavkou musí být ve vodní lázni umístěn tak, aby se dostal do středu šířky kádinky. Horní konec zkumavky musí zůstat nad hladinou vodní lázně.
  4. Při zahřívání vodní lázně a tím i vzorku ve zkumavce unikají zvolna bublinky vzduchu uvnitř i vně vložené kapiláry. Jakmile kapalina dosáhne teploty varu, vznikne souvislý proud bublinek par kapaliny.
  5. V této době odečteme na teploměru teplotu varu vzorku.
  6. Pokus opakujeme třikrát a z naměřených hodnot vypočítáme jejich průměrnou hodnotu.
  7. Ze zjištěné teploty varu určíme o kterou látku jde.