Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Stanovení hustoty

Z Wikiknih


Stanovení hustoty
Chemikálie chlorid sodný a voda
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Hustota patří k charakteristickým vlastnostem látek. Je dána podílem hmotnosti (m) a objemu (V) tělesa z určité látky. Obvykle ji měříme pomocí hustoměru nebo pyknometru.

Postup práce s hustoměrem:

  1. Do odměrného válce nalijeme 250 ml roztoku chloridu sodného o neznámé koncentraci.
  2. Do roztoku ve válci opatrně vložíme hustoměr. Po vložení do kapaliny se musí hustoměr volně vznášet a nedotýkat se stěn nebo dna válce.
  3. Odečteme hodnotu hustoty ze stupnice hustoměru u spodního okraje menisku kapaliny.

Postup práce s pyknometrem:

  1. Vezmeme čistý vysušený pyknometr a zjistíme jeho hmotnost (i se zátkou).
  2. Do připraveného pyknometru nalijeme zkoumaný roztok chloridu sodného až po okraj, vložíme zátku a kapičku na zátce otřeme filtračním papírem.
  3. Pyknometr s roztokem opět zvážíme. Celý postup (body 1-3) opakujeme třikrát. Mezi jednotlivými měřeními pyknometr vždy znovu vymyjeme destilovanou vodou a vysušíme.
  4. Pomocí vzorce (viz výše – Princip) vypočteme hustotu zjištěnou pyknometrem.
  5. Porovnáme hustotu zjištěnou pyknometrem s hustotou naměřenou hustoměrem a následně s údaji v chemických tabulkách, abychom určili koncentraci zkoumaného roztoku chloridu sodného.