Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Sněhová větvička - Sublimace kyseliny benzoové

Z Wikiknih


Sněhová větvička - Sublimace kyseliny benzoové
Chemikálie kyselina benzoová
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Kyselina benzoová je aromatická jednosytná karboxylová kyselina, jejíž teplota sublimace se pohybuje okolo 100 °C. Zahřátím bílého krystalického prášku (forma kyseliny benzoové při běžných podmínkách) dojde ke skupenému přechodu pevné formy na formu plynnou - sublimace. Následným ochlazením par dochází k jejich desublimaci - přechodu zpět na pevné krystaly. Pokud je v prostoru par umístěn předmět (větvička), krystaly se začnou tvořit na povrchu tohoto předmětu a vytvoří bílou vrstvu připomínající sníh.

  1. Na dno kádinky nasypeme práškovou kyselinu benzoovou a vložíme do ní jehličnatou větvičku.
  2. Kádinku zakryjeme hodinovým sklem, tak aby z ní neunikaly vznikající páry a postavíme ji nad plynový kahan.
  3. Kádinku budeme pomalu zahřívat, dokud kyselina benzoová nezačne sublimovat (Při rychlém zahřívání dojde k roztavení kyseliny a ne k její sublimaci. Kyselina benzoová má teplotu sublimace kolem 100 °C a teplotu tání 122,4 °C.)
  4. Ve chvíli, kdy se kádinka naplní výpary kyseliny, přestaneme se zahříváním a pozorujeme desublimaci a vznik krystalů kyseliny benzoové na povrchu větvičky a chladnějších stěnách kádinky.