Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Oxidace alkoholů

Z Wikiknih
Oxidace alkoholů
Chemikálie ethanol, manganistan draselný (KMnO4), kyselina sírová (H2SO4)
Pomůcky kádinky, kahan
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Ethanol je alkohol – hydroxyderivát uhlovodíku (se skupinou  -OH). Mezi důležité vlastnosti alkoholů patří: tvorba vodíkových můstků (způsobují vyšší teplotu varu), amfoterní charakter (mohou se chovat jako zásady i kyseliny), toxicita.

Obecný vzorec aldehydů (R značí uhlovodíkový zbytek)

Primární a sekundární alkoholy mohou reagovat s oxidačními činidly (např. manganistanem draselným (KMnO4) či dichromanem draselným (K2Cr2O7)) za vzniku aldehydů – mírná oxidace či karboxylových kyselin – silná oxidace. V kyselém prostředí se manganistan redukuje na slabě růžové manganaté ionty a dichroman na zelené chromité ionty.

Acetaldehyd je těkavá bezbarvá kapalina s pronikavým štiplavým zápachem. Patří mezi aldehydy – deriváty uhlovodíků s aldehydickou skupinou -CHO.

Manganistan draselný je známým oxidačním činidlem. Při dodání tepla se alkohol oxiduje na aldehyd, dále vzniká síran draselný, síran manganatý a voda. Rovnice této reakce:

3 H2SO4 + 2 KMnO4 + 5 C2H5OH → 8 H2O + K2SO4 + 2 MnSO4 + 5 CH3CHO

Bezpečnostní informace

[editovat | editovat zdroj]
  • Ethanol (C2H5OH) – vysoce hořlavý, při požití dochází k otupení smyslů, při větších dávkách dojde k otravě
  • Acetaldehyd (CH3CHO) – vysoce hořlavý (plyn i kapalina), karcinogenní
  • Manganistan draselný (KMnO4) – zdraví škodlivý při požití i vdechnutí, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy
  • Kyselina sírová (H2SO4) – způsobuje závažné poleptání kůže a poškození očí, práce v rukavicích
  1. Do zkumavky nalijeme asi 3 ml ethanolu (či jiného primárního nebo sekundárního alkoholu).
  2. Kapátkem přikapeme asi 0,5 ml roztoku manganistanu draselného a roztok okyselíme několika kapkami zředěné kyseliny sírové. Zkumavku zazátkujeme a protřepeme ji.
  3. Zkumavku vložíme do velké kádinky naplněné horkou vodou.
  4. Pozorujeme postupnou barevnou změnu roztoku - dojde k odbarvení fialového roztoku manganistanu draselného.
Video k pokusům Vznik acetaldehydu z ethanolu a Oxidace alkoholů