Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Odměrná analýza

Z Wikiknih


Odměrná analýza
Chemikálie kyselina šťavelová, hydroxid sodný, destilovaná voda, fenolftalein a ethanol
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Acidobazická reakce

Odměrná analýza (též titrace nebo volumetrie) je běžná metoda chemické kvantitativní analýzy. Odměrná analýza využívá ke kvantitativnímu stanovení stechiometrických analytických reakcí. Podmínkou je, aby tyto reakce probíhaly dostatečně rychle a kvantitativně.

  1. Na analytických vahách navážíme s přesností na 0,1 mg asi 0,62 až 0,64 g dihydrátu kyseliny šťavelové, (COOH)2·2H2O.
  2. Do hrdla odměrné baňky (100 cm³) vsuneme nálevku s dlouhou stopkou tak, aby konec stopky nálevky byl pod ryskou, a kyselinu šťavelovou naváženou na lodičce beze zbytku spláchneme destilovanou vodou ze střičky do odměrné baňky. Zbytky kyseliny, které ulpí na nálevce, spláchneme rovněž do baňky. Rozpustíme pevnou kyselinu šťavelovou a baňku doplníme destilovanou vodou po rysku (spodní okraj menisku roztoku musí ležet na rysce).
  3. Navážíme asi 2 g hydroxidu sodného a převedeme ho do odměrné baňky (500 cm³), do které jsme již dříve nalili trochu destilované vody. Rozpustíme hydroxid sodný a baňku doplníme destilovanou vodou po rysku.
  4. Promyjeme byretu pomocí nálevky roztokem NaOH, jehož titr stanovujeme, a naplníme roztokem po rysku. Po vyjmutí nálevky musí spodní okraj menisku ležet na rysce označené nulou (pokud tomu tak není, zaznamenáme s přesností na 0,05 cm³ polohu spodního okraje menisku roztoku) a v byretě nesmí být bubliny vzduchu (ani za kohoutkem).
  5. Do titrační baňky odpipetujeme 20 cm³ připraveného roztoku kyseliny šťavelové (pipetu nejdřív roztokem propláchneme), přidáme 2–3 kapky roztoku fenolftaleinu a titrujeme roztokem hydroxidu sodného za stálého míchání do červenofialového zbarvení. Pro lepší viditelnost barevného přechodu můžeme pod titrační baňku položit čtverec filtračního papíru.
  6. Stanovení provedeme 3× a pro výpočet titru použijeme průměrnou hodnotu spotřeby.
  7. Připravený roztok NaOH o známém titru můžeme použít jako odměrné činidlo při alkalimetrických stanoveních pro určení neznámé koncentrace kyseliny v roztoku (např. v octu).
(COOH)2 + 2 NaOH → (COONa)2 + 2 H2O