Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Komplexní sloučeniny mědi

Z Wikiknih


Komplexní sloučeniny mědi
Chemikálie síran měďnatý (roztok), amoniak a Hexakyanoželeznatan draselný
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Komplexní sloučeniny mědi. Druhá zkumavka [Cu(NH3)4]2+, třetí zkumavka Cu2[Fe(CN)6]

Měďnaté kationty reagují s různými činidly za vzniku barevných roztoků či sraženin.

Komplexotvorné reakce jsou většinou spojeny se vznikem různě barevných roztoků. V tomto pokusu měďnaté kationty reagují s hydroxidovými anionty za vzniku světle modré sraženiny hydroxidu měďnatého, která je v nadbytku rozpustná za vzniku komplexu [Cu(OH)4]2−. Reakcí Cu2+ iontů s vodným roztokem amoniaku vzniká temně modrý roztok tvořený ionty komplexu [Cu(NH3)4]2+. Ve druhé zkumavce vzniká reakcí měďnatých kationtů s tzv. žlutou krevní solí K4[Fe(CN)6] tmavě hnědá sraženina Hattchetovy hnědi Cu2[Fe(CN)6].

Rovnice reakcí:

CuSO4·5 H2O + 4 NH3 → [Cu (NH3)4]SO4 + 5 H2O

CuSO4·5 H2O + K4 [Fe (CN)6] → Cu2 [Fe (CN)6] + 2 K2SO4 + 10 H2O

  1. Do tří zkumavek nalijeme asi 2 ml roztoku síranu měďnatého.
  2. Zkumavka 1 je ponechána pro srovnání, barva roztoku síranu měďnatého je světle modrá.
  3. Do zkumavky 2 přidáme pár kapek (cca 3) zředěného roztoku amoniaku a pozorujeme vznik světle modré sraženiny. Dále přidáváme roztok amoniaku (cca 5 kapek) až do úplného rozpuštění sraženiny hydroxidu měďnatého a zároveň pozorujeme změnu barvy na modrofialovou.
  4. Do zkumavky 3 přidáme pár kapek (cca 5) žluté krevní soli a pozorujeme vznik tmavě hnědé sraženiny.