Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Komplexní sloučeniny železa

Z Wikiknih


Komplexní sloučeniny železa
Chemikálie síran železitý (roztok), Thiokyanatan draselný (roztok), fluorid sodný (roztok) a síran draselno-hlinitý (pevná látka)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Pozorování různě barevných komplexních sloučenin železa.

Železité kationty Fe3+, konkrétně hexaaquaželezité kationty [Fe(H2O)6]3+, reagují s thiokyanatanem draselným KSCN za vzniku komplexních sloučenin, které mají charakteristickou krvavě červenou barvu, které lze chemicky vystihnout např. iontem [Fe(SCN)]2+.

Po přidání fluoridu sodného NaF dochází k odbarvení roztoku, protože fluoridové anionty F− nahrazují v koordinační sféře železitých kationtů Fe3+ thiokyanatanové anionty SCN.

Fluoridové anionty F − tedy vytváří s železitými kationty Fe3+ pevnější a stabilnější komplex [FeF]2+.

Po přidání kamence (dodekahydrátu síranu draselno-hlinitého) KAl(SO4)2∙12 H2O dochází k vytěsnění železitých kationtů Fe3+ hlinitými kationty Al3+ do pevnějšího a stabilnějšího komplexu s kamencem. Thiokyanatanové anionty SCN se váží zpět do komplexu s železitými kationty Fe3+ a obnovuje se tak původní zbarvení roztoku.

Rovnice probíhajících reakcí:

Fe3+ + SCN → [Fe(SCN)]2+
[Fe(SCN)]2+ + F → SCN + [FeF]2+
  1. Do dvou zkumavek nalijeme 2 ml roztoku síranu železitého.
  2. Do obou zkumavek přikapeme roztok thiokyanatanu draselného a první zkumavku ponecháme jako kontrolu.
  3. Do druhé zkumavky přidáme roztok fluoridu sodného a poté tři velké lžičky síranu draselno-hlinitého.
  4. V průběhu provádění experimentu pozorujeme měnící se zbarvení ve zkumavce.