Chemické pokusy/Extrakce z kapaliny do kapaliny

Z Wikiknih


Extrakce z kapaliny do kapaliny
Chemikálie jod, jodid draselný, petrolether a destilovaná voda
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Extrakce z kapaliny do kapaliny je založena na přechodu rozpuštěné látky z jedné kapalné fáze do druhé. Nejčastěji bývá jednou fází voda a druhou s vodou nemísitelné organické rozpouštědlo. Volba rozpouštědla závisí na charakteru látek, které mají být extrahovány (pro extrakci nepolárních látek je třeba používat nepolární nebo málo polární rozpouštědla a naopak).

Postup[editovat | editovat zdroj]

  1. V odměrné baňce o objemu 100 ml připravíme vodný roztok jodu (zředěný Lugolův roztok). V cca 20 ml destilované vody rozpustíme 1 g jodidu draselného a poté přidáme 0,5 g jodu. Po rozpuštění jodu doplníme destilovanou vodou po rysku.
  2. Nalijeme 50 ml roztoku jodu do dělicí nálevky a přidáme 20 ml petroletheru.
  3. Dělicí nálevku uzavřeme zátkou a obsah řádně protřepeme. Při třepání občas pootočíme nálevku kohoutem nahoru a otevřeme jej, abychom zabránili vzrůstlu tlaku v nálevce. Poté necháme v klidu ustavit rozhraní mezi dvěma nemísitelnými fázemi. Pozorujeme změny barvy.
  4. Převedeme zvlášť obě fáze do kádinek (nezapomeneme předtím vytáhnout zátku). Extrakci vodného roztoku můžeme ještě několikrát zopakovat a můžeme pozorovat změnu intenzity zabarvení petroletherových extraktů.