Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Elektrolýza chloridu sodného

Z Wikiknih


Elektrolýza chloridu sodného
Chemikálie chlorid sodný, fenolftalein a ethanol
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Při elektrolýze roztoku chloridu sodného putují rozpuštěné ionty Cl- k anodě, kde dochází k jejich oxidaci na plynný chlor. Na katodě nedochází k vylučování elementárního sodíku, nýbrž vzniká plynný vodík. V okolí katody dochází ke zvýšení pH vlivem vznikajícího hydroxidu sodného. Probíhající reakci můžeme zapsat:

2 NaCl(aq) + 2 H2O → 2 NaOH + Cl2 + H2.
  1. V kádince připravíme roztok chloridu sodného o koncentraci 1 mol/l.
  2. Ke stojanům upevníme pomocí držáků a svorek grafitové elektrody, které ponoříme do kádinky. Elektrody by měly být alespoň do 1/3 své délky ponořeny v elektrolytu a nesmí se dotýkat stěn ani dna kádinky a ani sebe navzájem.
  3. Na elektrody připojíme obvod se zdrojem stejnosměrného elektrického napětí.
  4. Do oblasti katody přikápneme několik kapek pH indikátoru.
  5. Pozorujeme vývoj plynného chloru na anodě a plynného vodíku na katodě.