Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Destilace za sníženého tlaku

Z Wikiknih


Destilace za sníženého tlaku
Chemikálie manganistan draselný a destilovaná voda
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Destilace je metoda oddělování složek směsi založená na různé teplotě varu (těkavosti) jednotlivých látek. Při destilaci je těkavější složka směsi převedena v páru, která pak v oddělené části aparatury (chladiči) opět kondenzuje. U látek, které by se při své teplotě varu za normálních podmínek rozkládaly, nebo mají příliš vysoké teploty varu, se využívá destilace za sníženého tlaku.

  1. V kádince připravíme roztok manganistanu draselného. Asi 1 lžičku manganistanu draselného rozpustíme v asi 250 ml destilované vody. Část roztoku (150 ml) převedeme do destilační baňky.
  2. Sestavíme aparaturu k destilaci za sníženého tlaku (viz obrázek). Ke stojanu připevníme varný kruh s keramickou síťkou a na ni postavíme olejovou lázeň. Do lázně vložíme destilační baňku, kterou uchytíme ke stojanu držákem, a také teploměr, který také uchytíme ke stojanu. K chladiči zapojíme hadice na přívod a odvod vody (dáváme pozor na správné zapojení, voda by v chladiči měla proudit vzestupným směrem) a chladič upevníme ke druhému stojanu. Následně chladič spojíme s destilační baňkou Claisenovým nástavcem. Na nástavec nasadíme zátku s kapilárou a teploměr. Na spodní konec chladiče nasadíme alonž ústící do předlohy. Zábrusové spoje zajistíme klipsy. K alonži připojíme tlustostěnnou hadicí manometr, který spojíme s vývěvou přes promývací lahev, kterou uchytíme ke stojanu (pozor na správné zapojení podle typu vývěvy).
  3. Spustíme chladicí vodu a ověříme těsnost zapojení. Poté spustíme vývěvu a po ustálení zvoleného tlaku začneme zahřívat roztok v destilační baňce. Teplota olejové lázně by měla být o 20-50 °C vyšší než je bod varu destilované kapaliny za zvoleného tlaku.
  4. Během destilace několikrát odečteme teplotu na teploměru a po získání asi 50 ml destilátu přerušíme destilaci vytáhnutím destilační baňky z olejové lázně a následným pomalým zavzdušněním aparatury.
  5. Srovnáme intenzitu zabarvení výchozího roztoku, kapaliny v předloze a zbývajícího roztoku v destilační baňce."