Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Destilace s vodní párou

Z Wikiknih


Destilace s vodní párou
Chemikálie destilovaná voda, jehličí, hřebíček a pomeranč
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Destilace je metoda oddělování složek směsi založená na různé teplotě varu (těkavosti) jednotlivých látek. Při destilaci je těkavější složka směsi převedena v páru, která pak v oddělené části aparatury (chladiči) opět kondenzuje. U látek, které by se při své teplotě varu za normálních podmínek rozkládaly, nebo mají příliš vysoké teploty varu, lze využít destilaci s vodní párou. Nutnou podmínkou je, aby látky, které chceme touto metodou destilovat, nebyly ve vodě rozpustné.

  1. Na stojan připevníme varný kruh s keramickou síťkou a na něj destilační baňku, kterou připevníme ke stojanu držákem. Takto upevníme i druhou destilační baňku.
  2. Do první destilační baňky nalijeme asi 150 ml destilované vody. Do druhé nalijeme stejné množství vody a přidáme jehličí, koření nebo pomerančovou kůru (můžeme před přidáním rozetřít v třecí misce pro zvýšení účinnosti izolace). Do obou baněk přidáme varné kamínky.
  3. Sestrojíme aparaturu pro destilaci s vodní párou (viz obrázek). Baňku s destilovanou vodou uzavřeme zátkou se dvěma otvory, do kterých umístíme pojistnou trubici (až na dno, délka trubice asi 50-70 cm) a trubičku pro vývod páry (končí těsně pod zátkou). Na baňku se vzorkem umístíme destilační nástavec, který shora uzavřeme zátkou s otvorem, a do něj vložíme skleněnou trubičku sahající až na dno baňky. Baňku se vzorkem nakloníme, aby při destilaci nedocházelo k přestřikování destilované směsi do chladiče. Spojíme trubičky z vyvíječe páry a baňky se vzorkem pomocí krátké hadičky. K chladiči zapojíme hadice na přívod a odvod vody (dáváme pozor na správné zapojení, voda by v chladiči měla proudit vzestupným směrem) a chladič upevníme ke třetímu stojanu. Následně chladič spojíme s destilační hlavou. Na spodní konec chladiče nasadíme alonž ústící do předlohy a spojení zajistíme klipsem.
  4. Spustíme chladicí vodu a ověříme těsnost zapojení. Začneme zahřívat kahany obě baňky.
  5. Jakmile dojde k varu, ponecháme zapálený kahan pouze pod baňkou s destilovanou vodou (vyvíječ páry).
  6. Pozorujeme průběh destilace. Po získání asi 50 ml destilátu přerušíme destilaci a přivoníme k získanému produktu. Tok vody v chladiči vypínáme až v okamžiku, kdy vychladne celá aparatura včetně obou destilačních baněk.