Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Důkaz fosforečnanů molybdenovou solucí

Z WikiknihDůkaz fosforečnanů molybdenovou solucí

Bezbarvý fosforečnan spolu s molybdenovou solucí (žlutá) po zahřátí vytvoří hnědou sraženinu.

  1. 2 ml roztoku Na3PO4 nalijeme do zkumavky a přidáme 1 ml molybdenové soluce.
  2. Zkumavku zahřejeme nad kahanem.
  3. Pozorujeme změny barev: molybdenová soluce - světle žlutá barva, roztok fosforečnanu sodného - bezbarvý, vzniklý roztok - světle žlutý (již zde je možné pozorovat sraženinu), roztok po zahřátí - jasně žlutá sraženina.