Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Dělení třísložkové směsi

Z Wikiknih


Dělení třísložkové směsi
Chemikálie síran barnatý, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, destilovaná voda, kyselina chlorovodíková a hydrogenuhličitan sodný
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Pro dělení složitějších směsí je často výhodné použít kombinaci rozdělovacích metod či specifických chemických reakcí. Experimenty tohoto typu je možné zadat žákům po seznámení s jednotlivými separačními metodami jako problémovou úlohu, kdy není známý přesný postup a žáci na něj musí přijít na základě znalosti vlastností látek (a pomůcek, které dostanou k dispozici). Tento pokus spočívá v dělení směsi síranu barnatého, uhličitanu vápenatého a chloridu draselného o neznámém poměru.

  1. Do kádinky nasypeme 20 g směsi síranu barnatého, uhličitanu vápenatého a chloridu draselného v neznámém poměru a ke směsi přidáme 100 ml destilovaé vody.
  2. Kádinku se směsí zahříváme asi 5 minut za současného míchání na teplotu 50 °C.
  3. Odfiltrujeme nerozpuštěný podíl (síran barnatý a uhličitan vápenatý) pomocí Büchnerovy nálevky. Filtrát nalijeme do odpařovací misky, kterou umístíme na keramickou síťku na žíhacím kruhu upevněnému ke stojanu a zahříváme kahanem, dokud se neodpaří veškerá voda. Získáme chlorid draselný.
  4. Nerozpuštěný podíl převedeme do kádinky a přidáme 100 ml 10% kyseliny chlorovodíkové. Směs zahříváme, dokud se nepřestane uvolňovat oxid uhličitý. Poté roztok ještě několik minut udržujeme za zvýšené teploty.
  5. Odfiltrujeme nerozpuštěný podíl (síran barnatý) pomocí Büchnerovy nálevky.
  6. Filtrát z přelijeme do kádinky a přidáme k němu nadbytek 15% roztoku uhličitanu sodného. Dojde k vysrážení uhličitanu vápenatého.
  7. Vyloučenou sraženinu opět zfiltrujeme pomocí Büchnerovy nálevky a několkrát promyjeme destilovanou vodou.
  8. Všechny oddělené látky vysušíme a zvážíme. Z výsledků určíme výtěžnost separace a hmotnostní zlomek jednotlivých látek v původní směsi.