Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Chemiluminiscence

Z Wikiknih


Chemiluminiscence
Chemikálie Luminol, Peroxid vodíku, hydroxid sodný, hexakyanidoželezitan draselný a destilovaná voda
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Strukturní vzorec luminolu

Chemiluminiscence je emise světelného záření v důsledku chemické reakce. Asi nejznámější chemiluminiscenční reakcí je oxidace luminolu peroxidem vodíku v zásaditém prostředí katalyzovaná ionty železa nebo mědi. Luminiscenční barvivo luminol, poprvé syntetizované v Německu na počátku 20. století, stálo u zrodu výzkumu chemiluminiscence a i dnes nalézá široké využití, např. ve forenzní chemii při vizualizaci krevních stop.

  1. Do první kádinky přidáme asi 0,2 g luminolu a 10 ml roztoku 10% hydroxidu sodného. Roztok doplníme na celkový objem 500 ml destilovanou vodou.
  2. Do druhé kádinky přidáme 1,5 g hexakyanoželezitanu draselného a rozpustíme jej v 500 ml destilované vody. Do kádinky následně přidáme pipetou 2 ml koncentrovaného peroxidu vodíku.
  3. Roztoky v kádinkách slijeme a pozorujeme modrou chemiluminiscenci luminolu, pro dobrý vizuální efekt je vhodné pokus provádět v zatemnělé místnosti.