241.pa2 (Biotop Wikicode)

Z Wikiknih

Hierarchie[editovat | editovat zdroj]

  • Biotopy světa klíč
  • 2 Limnické biotopy (Coastal communities) klíč, popis
  • 24 Vodoteče a prameny (Running water) klíč, popis
  • 241 Toky (River course) klíč, popis
  • 241.pa2 Pstruhové pásmo (Trout zone)

Příbuzné systémy[editovat | editovat zdroj]

EUNIS: C2.21 Soft water springs
Palaearctic Habitat Classification: 24.12 - Soft water springs
Katalog biotopů České republiky: definuje i přírodní toky bez vegetace jako biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace a toky s vegetací jako V4 Makrofytní vegetace vodních toků (Macrophyte vegetation of water streams) a jednotlivé typy toků nerozlišuje.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Germany – Landwehrgraben, biotop 241.pa2
autor: Georg Slickers, fotografováno dne 2005-07-29

Horní a střední toky horských a pahorkatinných poloh charakterizované turbulentním prouděním a denním i ročním kolísáním teplot vody vyšším než v tocích nižších poloh. Stanoviště je chudé na vodní cévnaté rostliny, ale dominantními rostlinami bývají specializované druhy vodních mechů a řas Bryophyta a epilitické Bacillariophyta, Cyanophycaea, Rhodophyta a Chlorophyta. Také mnoho druhů vodních bezobratlých Turbellaria, Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, Trichoptera, Diptera je specializováno na toto stanoviště. Z ryb je typický výskyt pstruha potočního, střevle potoční a vranky obecné. Potravní řetězec je závislý na přísunu organické hmoty z okolní suchozemské vegetace.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • EUNIS [1] - anglicky