2 (Biotop Wikicode)

Z Wikiknih

Hierarchie[editovat | editovat zdroj]

Popis[editovat | editovat zdroj]

Vnitrozemské povrchové sladké, slané nebo brakické vody (například: prameny, potoky, řeky, jezera, rybníky, nádrže), včetně jejich litorálních zón a říčních či jezerních naplavenin. Nezahrnuje umělé nádrže, pokud neumožňují rozvoj polopřírodních společenstev rostlin nebo živočichů. Zahrnuje i přechodně vysychavé řeky nebo jezera. Litorální zóny zahrnují jen ty části pobřeží, které jsou po většinu roku zaplavené a neumožňují zformování uzavřeného terestrického společenstva. Patří sem i trvale zamrzlá jezera pokud led plave na hladině, nepatří sem trvalý sníh a led na pevném podloží.

Příbuzné systémy[editovat | editovat zdroj]

EUNIS definuje kategorii C - Inland surface waters, která je blízká s vymezením kategorie wikicode 2.

Palaearctic Habitat definuje jednotku 2 Non-marine waters, která je vymezena úžeji.

Katalog biotopů České republiky sdružuje vodní ekosystémy v jednotce V, definice wikicode 2 pokrývá částečně i typy stanovišť z jednotky M.