Žonglování/Míčky/Triky se 3 míčky/Kaskáda

Z Wikiknih
Kaskáda

Jedná se o základní, nejjednoduší trik se třemi míčky. K jeho nácviku přistoupíme poté co jsme si osvojili základní manipulaci s míčky.

Začínáme tak, že do jedné ruky uchopíme dva míčky (první a třetí), do druhé jeden (druhý). Poté začneme postupně vyhazovat míčky do vzduchu a opět je chytat. Začneme rukou, ve které držíme dva míčky. Míček, který držíme v přední části ruky vyhodíme do vzduchu tak, aby vzduchem opsal obloukovou dráhu směrem k opačné ruce s tím, že vrchol oblouku bude přibližně ve výšce našich očí. V momentě, kdy první míček dosáhne vrcholu své dráhy, vyhodíme do vzduchu druhý míček. Chvíli poté chytíme do ruky kterou druhý míček opustil míček první.

Ve chvíli kdy druhý míček dosáhne vrcholu své dráhy, vyhazujeme do vzduchu třetí míček. Chytáme druhý, odhazujeme první, chytáme třetí a celý cyklus se opakuje stále dokola.

Při odhazování dbáme na to, aby míčky stoupaly vnitřní a klesali vnější dráhou. Toho dosáhneme tak, že ruka provede při odhodu krátký obloukový pohyb směrem ke středu těla.

Až budete tento trik zvládat bez větších obtíží, můžete zkoušet měnit rychlost a výšku házení. No a samozřejmě se můžete pustit do nacvičování dalších triků.