Švédština/Vytýkání

Z Wikiknih

V češtině máme díky volnému slovosledu mnoho možností, jak zdůraznit určitý větný člen. Stačí změnit pořadí větných členů, aniž by se tím podstatně změnil význam celé věty. Švédský slovosled má poměrně striktní pravidla, a proto jsou jeho možnosti kladení důrazu omezené. Můžeme k tomu využít inverzní (převrácený) slovosled. Druhou možností je vytýkání.

Vytýkání spočívá přesunutí zdůrazněného členu před větu, kdy se z jednoduché věty stává v souvětí. Využívá se k tomu vazba: Det är/var ... som ... Takto utvořenou větu přeložíme do češtiny buď doslovně (vytčením), nebo prostou změnou slovosledu:

  • Karl åt upp min yoghurt i morse. – Karel ráno snědl můj jogurt. (prosté sdělení, přímý slovosled)
  • Det var Karl som åt upp min yoghurt i morse. – Byl to Karel, kdo ráno snědl můj jogurt. Můj jogurt ráno snědl Karel (nikoliv Pavel).
  • Det var min yoghurt som Karl åt upp i morse. – Byl to můj jogurt, co Karel ráno snědl. Karel ráno snědl můj jogurt (ne housku).
  • Det var i morse som Karl åt upp min yoghurt. – Bylo to ráno, kdy Karel snědl můj jogurt. Karel snědl můj jogurt ráno (ne v poledne).

Podobně můžeme vytvořit i otázku:

  • Är det Agnes som åker till Stockholm i morgon? – Je to Agnes, kdo jede zítra do Stockholmu?

Vynechávání spojky som[editovat | editovat zdroj]

Spojku som lze obvykle vynechat:

  • Det var min yoghurt som Karl åt upp i morse. = Det var min yoghurt Karl åt upp i morse. – Byl to můj jogurt, co Karel ráno snědl.
  • Det är i Prag som vi bor. = Det är i Prag vi bor. – Je to v Praze, kde bydlíme.

Pokud je však vytýkaným členem podmět, som nelze vynechat:

  • Det är jag som bor i Prag. – Jsem to já, kdo bydlí v Praze.