Švédština/Abeceda

Z Wikiknih

Švédština používá latinku obohacenou o písmena Å, Ä a Ö, která stojí v abecedě na konci za písmenem Z. Písmena Q a W se používají jen v cizích slovech a švédských vlastních jménech se starým pravopisem. V abecedních seznamech a slovnících se písmena V a W řadí společně, jako by šlo o jediné písmeno.

Písmeno A, a B, b C, c D, d E, e F, f G, g H, h I, i J, j K, k L, l M, m N, n O, o P, p Q, q R, r S, s T, t U, u V, v W, w X, x Y, y Z, z Å, å Ä, ä Ö, ö
Název (IPA) ɑː beː seː deː efː geː hoː jiː koː elː emː enː peː kʉː ɛrː esː teː ʉː veː dɵbːɘl veː ekːs seːta ɛː øː

O způsobu čtení viz Výslovnost