Viry/Od objevení viru mozaiky tabáku do současnosti

Z Wikiknih
Virus tabákové mozaiky v elektronovém mikroskopu

Jak už to bývá, k objevu prvního viru a založení oboru virologie přispělo několik vědců. Když v roce 1892 ruský vědec Dmitrij Ivanovský dělal pokusy se šťávou z listů tabáku, podařilo se mu objevit patogen, který byl později popsán jako virus tabákové mozaiky. Ivanovský filtroval šťávy z listů tabáku přes porcelánový filtr snažící se odstranit patogena způsobující mozaiku tabáku. V té době byl obecně tento filtr používán pro odstranění bakteriálních organizmů z roztoku. Pokus se však nezdařil a přefiltrovaná šťáva působila na listech opětovně příznaky.

O 6 let později, jiný vědec, mikrobiolog nizozemského původu Martinus Beijerinck popsal tohoto původce jako virus. Virus je slovo pocházející z latiny, které znamená jed. V té době byl tedy virus chápán ještě jako substance, nikoliv jako organizmus.