Přeskočit na obsah

Vestavěné příkazy v shellu

Z Wikiknih


Přehled vestavěných příkazů v shellu[editovat | editovat zdroj]

Příkaz: Příkaz je bez efektu a můžeme tím nahradit i externí příkaz true. Jeho syntaxe je : [argumenty] Příkaz expanduje zadané argumenty a provede všechna zadaná přesměrování. Příkaz vrací zpět nulový návratový kód.

a source Ze zadaného souboru se v právě zapnutém shelu načtou a provedou příkazy.

soubor [argumenty]

source soubor[argumenty] Příkaz se přečte, poté provede a uvnitř souboru se stane návratovým kódem příkazu. Pokud ve slově soubor není obsažené lomítko, pak se hledá postupně v cestách uvedených v seznamu proměnné PATH, nikoliv v aktuálním adresáři, není-li v proměnné path uvedeno jinak. Soubor takto nalezený se provede, i když nebude proveditelný. Pokud soubor nebude nalezitelný, návratový kód pak bude 1.

bg Tímto příkazem docílíme zahájení pokračování pozastaveného příkazu na pozadí. bg [úloha] Přesuné provádění určené úlohy na pozadí tak, jako by byla spuštěna oddělovačem příkazu. Pokud ulohu nezadáte, potom se příkaz odkazuje na běžnou úlohu.

break Tento příkaz ukončuje cykly for, while until. break [n] Parametrem n zadáme počet úrovní do sebe vnořených cyklů, které se tímto příkazem ukončí. Hodnota N je rovná nebo větší než 1. Zadáte-li n větší, než je počet vnořených cyklů, ukončí se všechny cykly.

builtin Příkaz vyhledá zadané jméno v seznamu vestavěných příkazů a posléze jej tak provede.

builtin vestavěný_příkaz [argumenty] Tento příkaz provede zadaný vestavěný příkaz, případně mu předá argumenty a také mu předá návratový kód. Tento příkaz má význam pouze pokud jste si definovali funkci shellu, která má jméno shodné s některým z vestavěných příkazů.

cd příkaz změní standardní adresář cd adresář Tato změna se projeví v novém nastavení obsahu proměnné home. Uživatel si může nadefinovat proměnnou prostřednictvím cdpath a nastavit zde i seznam cest k adresářům, ve kterých bude hledat argument adresář. Každá z cest musí být oddělena (:). Bezejmenný adresář v cdpath se bude nazývat jako současný bežný adresář tedy ¨,¨. Pokud adresář bude začínat (/), následek bude ignorace seznamu cest v cdpath. Příkaz cd kromě proměnné Home nastavuje také proměnnou oldpwd. V této proměnné příkaz uchovává cestu k předchozímu bežné adresáři. Příkaz cd použije proměnnou oldpwd pouze v případě, když jako argument zadáme mínus.