Valticko/Pamětihonosti/Lednický zámek

Z Wikiknih

Zámek lednický[editovat | editovat zdroj]

 • 1222
(Dnešní zámek je vybudován na místě dřívější gotické tvrze s dvorcem, která je poprvé zmiňována v roce 1222).
 • 16.století
(Byl postaven renesanční zámek.)
 • 1815
V roce 1815 nechal kníže Jan (Johann) známým architektem Kornhäuselem provést přístavbu levého křídla, jako skleník, který spojil s apartmány sestávající od čtyř menších, až po největší vkusné dvorany, nakonec květinový sál a vystavět divadlo. 6/
 • 1840
Zámek tvoří fronta dvouposchoďových budov s předním předsunutým křídlem stejné výšky. Prostor mezi křídlem a kostelem je uzavřen pěknými železnými mřížemi. Hledá-li cizí člověk farní kostel je překvapen, že kostel je postaven jako křídlo zámku bez věží, či jinými znaky označující symbol kostela. 6/
Elegantní pokoje zámku jsou vyzdobeny mnohými krajinomalbami, kterými se představují nejpěknější knížecí državy. Podél budovy na straně parku 28 dlouhé, je prosvětlený suterén kvůli zamezení vlhkosti. 6/
Nejprve postavil hudební sál, podlouhlý se šesti volnými sloupy, mezi něž mohou se umístit umělci. Osvětlený je shora a třemi prosklenými dveřmi vedoucí do skleníku. Vedle je jídelna, poněkud větší obdélník, v jehož klenutém stropě je zavěšen pozlacený lustr. Čtyři obzvlášť pěkné vázy, jež okrašlují výklenky; v dalších čtyřech výklencích jsou postavy žen, které oběma rukama drží nad hlavou nástěnné svícny. Především dveře do sousedního sálu umocňují sloupky se zvláštní košatou rukojetí. Jen skleněná stěna je vytvořena z rozmanitých tvarů, oddělující společnost v sálu rotundu vytvořenou z osmi sloupů a její tři stěny jsou skleněné. V přímém směru je vystrčen ("Reunions ?"), anebo kulečníková místnost čtyřúhelníková, jejíž nižší strana je prosklená výtvarně provedenou skleněnou stěnou a poskytuje okouzlující vyhlídku na vodní hladinu; stranou od společenského sálu je tzv. květinová síň, která při přítomnosti knížete na zámku je určena pro nejkrásnější tamní květenu pro jeho potěšení. --- Znovu skleněná stěna tohoto sálu v sousedství skleníku má líbeznou vůni a je největší v Německu. 6/
 • 1845
(V letech 1845-1858 byla provedena poslední novogotická přestavba podle Georga Winkelmüllera.)
 • 1892
V samé blízkosti světového města (Vídně) tento požehnaný kousek země jest nádherný obraz, jaký jen umělec může vykouzliti. 4/
Nádherný knížecí zámek Lednice (Eisgrub) s překrásným parkem. 4/

Zámecký kostel[editovat | editovat zdroj]

Při provádění přístavby zámku v roce 1731 knížetem Františkem (Franz) zvolen stavební sloh, ve kterém je nynější zámek vybudován. Je zasvěcen svatému Jakubovi (hl. Jakob), obsahuje hlavní oltář od Branda a dva náhrobky, v roce 1548 zesnulých dvou dcer Jana (Johann) Liechtensteina a další, z roku 1552 různých knížat. 6/

Jezdecké stáje[editovat | editovat zdroj]

Stáje jsou impozantní budovou zastrčeny za kostelem, ve které jsou pozoruhodné stáje pro 36 jezdeckých koní; ve výklencích jsou žlaby na krmivo z černého mramoru z Pavlovic (Pawlowitz) a kašna z nažloutlého mramoru nalámaného v Mikulově (Nikolsburg). Také jsou v této budově byty pro služebnictvo. 6/

Jízdárny[editovat | editovat zdroj]

Letní jezdecký výcvik se provádí na volném prostranství ohrazeném zámeckými budovami a zimní výcvik v jízdárně, v jejímž středu je záhonek růží ohrazený jedlovým dřevem. Z jízdárny je přímý vstup do parku. 6/

Skleník - oranžerie[editovat | editovat zdroj]

1840
Skleník je 516 stop dlouhý, obsahuje 900 tropických stromů, které jsou 100 až 200 let staré. A kdybychom tyto stromy po obou stranách cesty vysadily, vytvořily bychom stromořadí až ke Chrámu múz. V létě mimo skleník je k zámku náležející prostor, ze kterého lze pozorovat ve vytápěném skleníku ukrytých 1000 ananasů, s neustále proměňujícími se druhy vzpínajících citronovníků, rovných jako vysazeném ve stromořadí. Za přítomnosti knížete, jsou jejich kmeny s nejkrásnějšími půvabnými květinami zakryty, že přes zábradlí jen vyčnívají tmavé koruny těchto stromů a na nich je zlato-žluté ovoce. Celý prostor zahrady - parku je rozdělen na skupiny; vodní paprsek fontány se vypíná vzhůru a spouští se rozmělněný na prášek do rybníku s hemžícími se zlatými karasy a zlatými pstruhy. Uprostřed tohoto kouzelného místečka stojí pěkná socha představující Afroditu, kterou se umělci podařilo ztvárnit z vody vystupující v mokrém šatu. Komu je dopřáno zde pobývat, když slunce k obzoru se sklání a ve své zlato-pískové záři posílá nad pomerančovým skleníkem. Až k vašemu milovanému místečku, ve stejně pronikavém temperamentu posílá polibek, přitlačuje se, přičemž pomeranče, jako zlatá jablka, mezitím lehký západní větřík aromatickou vůni vdechuje; připomíná nepochybně kouzla nebo slova německého básníka z jižní oblíbené země, "kde citrony kvetou, v tmavém listí zlaté pomeranče pálí". *) 6/
 • Za takové požitky náleží nejen vděčná vzpomínka na knížete Aloise, nýbrž i na jeho v roce 1801 zemřelého uměleckého zahradníka Ignaze Holle, jenž 30 roků pomerančový skleník s horlivostí a rozumem vytvářel. 6/
Botanik Dr. Van der Schott byl knížetem zvlášť vyslán do Severní Ameriky, aby tam vybral stromy a keře, které jsou vhodné do naší půdy, které pak přes Anglii, část rostlin, dílem vysazoval, rouboval a části semen a proto zřídil v Lednici školku.*) 6/
 • Najdeme tu: Acer platanoid. sacharinum, tartaricum, negundo, stricium; Alicantus glantilosa; Bignoria catalpa, radicans; Crataegus coccinea, alba, acerifolia, aria, pyrifolia, virginiana, torminalis; Cytisus laburnum, nigricans; Elegnus augustifolius; Fraxinus americana nigra, diversifolia, juglandifolia, caroliniana, nova anglica; Gymnacladus canadentis; Gledutschua triacantha, inermis; Hyppaphaea chamnoides; Juglans americana nigra; Juniperus virginiana, suecia; Liriodendron tulpifera; Morus alba, papyfera; Pinus strobus, silvester, pinaster; Platanus orientalis, acerifolia; Populus dilatata, monilifera, balsamifera; Prunus virgin., rubra; Cerasus flore pleno; Robinia pseudo – acacia, inermis,caragana, hispida, viscosa; Salisburia adiantifolia; Sorbus aucuparia, hybrida; Tilia cordata, hollandica, americana nigra, americana alba incana; Thuja orientalis, occidentalis etc. etc. 6/
 • 1892
Mohutné železné domy dovedné konstrukce podobají se palácům křišťálovým a odhalují nám zároveň záhadu, že možno na severu spatřovati jižní vegetaci; ukazujíť nám částečný zimní domov tolikeré nádhery, nebo stálý úkryt tropických rostlin palmových a mohutných kapradin. 4/
Zdá se nám, že jsme přeneseni na jih, spatříme-li, ony pomoranče tu září ze tmavých listnatých korun, a zříme tu na volném vzduchu skupiny nejrůznějších druhů pinií, cypřišů, vavřínů, granátů a oleandrů, solitairy z mohutných musaí, magnolií, mahonií, nebo gynerií, - jakoby tu ani nebylo více mrazův a bílého příkrovu. 4/

Zámecký park lednický[editovat | editovat zdroj]

 • 16.století
(Současně s výstavbou zámku byla založena i zahrada.)
 • 1660
V roce 1660 zahájil kníže Karel Eusebius zakládat zahradu ve francouzském stylu, jehož přepychem jsou lidé nadšeni, jak vylíčil Hertodt (osobní lékař císaře Leopolda, Josefa I. a Karla VI.) roku 1669 se dívá na smyslnou květenu, skleník, vázy a nemůže nalézt slova chvály. 6/
Také i Pessina (1670) mimořádně chválí krásu zámku a zahrad. Park ve svém nynějším překrásném vzhledu byl nejdříve založen knížecími bratry Aloisem a Janem (Johann).
 • 1839
Před nastoupením vlády knížete Jana byly vykonány základní práce na loukách, které pro časté povodně stagnující Dyje (Thana, Thaya) byla nepříjemná, po cestě na hrázi se v aleji muselo často promenádovat mezi kalužemi. Tato závada pomůže, připustil kníže Jan od tehdejšího ředitele zahrad Fanti plán k vykopání velké vodní nádrže, která záplavám zabrání. Nyní přes celou plochu zahrady, 1/2 hodiny na délku a 1/4 hodiny široké, roztáhne se a zůstane 6 velkých a 10 malých ostrovů, ty mnohé navzájem propojí pevně s hrází v parku, ten podstatnější počet spojí vkusnými můstky, další zůstanou izolovány a mohou být dosažené čluny.*) 6/
 • Nejprve roku 1839 byl rybník vypuštěný od vody k těžení, vytyčeny ostrůvky a dva kamenné můstky tak, že byly nakonec nepotřebné. 6/
 • 1840
Tak se z dříve nezdravé bahnité krajiny vznikla a proměnila v nejkrásnější park. 6/
 • 1892
K zámku, uměle vystavěnému a stejně tak zařízenému se pojí kouzlo nynějších anglických sadů, výplod to bohaté obrazotvornosti a výzdobného umění. 4/
Když pak za podzimního večera slunce zvyšuje ještě a zlatí nádherný ten kolorit, tu sama sebou, kde se berou, tu se berou slova nadšení pro tento ráj, slova nadšení a díků zároveň knížecímu velmoži, jenž propůjčuje rád v určitých hodinách toto mistrovské dílo vyššího zahradnického umění a nádhery každému ku prodlení. 4/
Groteskní můstky všeho druhu vedou nás přes šumně tekoucí vody ramen Dyje do rozlehlých prostor parku, k novým čarovným obrazům, stejně bohatým ve střídání se s barevnou nádherou od nejjemnějšího odstínu listnatých stromů, až k nejtemnějším barvám stromů jehličnatých. 4/

Vodní režim[editovat | editovat zdroj]

Jestliže v šedém dávnověku stavěli nesvobodní Babyloňané vodní visuté zahrady stovkami poddaných, kteří kopali nepřirozenou nádrž jezera Moris v Egyptě, obdivuje všechen kulturní svět všech dob, a ještě dnes učenci denně nastavují svůj život, přes pálící písek cestují, kolem stopy nachází, kde kdysi lidský duch velkou myšlenkou a svou rukou co vykonal; tak bude člověk neméně velkolepě zakládat tento park a obzvláště musí zaplatit za spravedlivý obdiv vodní hladiny. 6/
Pro potřebu přítoku a odtoku vody Dyje (Thana, Thaya), je nutná účelná cirkulace a proto bylo na řece uloženo strojní zařízení, které s dalšími vodohospodářskými stavbami stály přes 200.000. Sestává z jezu se stavidlem, které má 8 poloh a podle potřeby pomocí táhel udržuje plynulý tok řeky, případně ho zastaví úplně. Tím se hladina vody zvedne přes 4 stopy a říční voda se zavodňovacím kanálem do velké vodní nádrže nedostane. Na druhé straně jezu dolů řítící se voda pohání současně dvě velká kola, která tlačí a dodává vodu také do skleníku a zeleninové zahrady. 6/

Akvadukt (Aquädukt)[editovat | editovat zdroj]

Kromě zásobování skleníku a zeleninové zahrady, zvedá se ještě větší množství na 9 stop, vyprázdní se vodní nádrž 300 vědry dvanácti silnými rourami, odkud odtečou do jediné velké trouby nad ochranným jezem a vedou po vystavěném mostě pak třemi dřevěnými trubkami a vyúsťují částečně do podzemní a částečně pod zemí velkou vodní nádrží 400 sáhů vzdálenou po akvaduktu již poškozeného, s 5 stop vysokými arkádami římského typu, od kterého se dolů řítí voda na hladinu velkého rybníku a vytváří obraz peřeje. 6/