Turkické jazyky/Zájmena/Osobní zájmena

Z Wikiknih
ty vy (form.) on/ona/ono on/ona (form.) my vy vy (form.) oni/ony/ona
turecky ben sen siz o biz siz sizler[pozn. 1] onlar
ázerbájdžánsky mən sən o biz siz onlar
turkmensky men sen ol biz siz olar
uzbecky men sen siz u ular biz sizlar ular
мен сен сиз у улар биз сизлар улар
kazašsky мен сен сіз ол біз сендер сіздер олар
kyrgyzsky мен сен сиз ал биз силер сиздер алар
altajsky мен сен ол бис слер олор
tatarsky мин син ул без сез алар
baškirsky мин һин һеҙ ул беҙ һеҙ улар
jakutsky мин эн кини биһиги эһиги кинилэр
čuvašsky эпĕ эсĕ вăл эпир эсир вĕсем
chakasky мин син ол піс сірер олар
gagauzsky bän sän o biz siz onnar
karakalpačsky men sen ol biz siz olar
tuvinsky мен сен ол бис силер олар
  1. používané pouze ve velmi formálních situacích a v literatuře

Jakutská osobní zájmena nemají na rozdíl od jiných jakutských slov partitiv.

skloňování 1. osoby jednotného čísla[editovat | editovat zdroj]

nominativ genitiv dativ akuzativ lokativ ablativ instrumentál lativ komitativ komparativ
turecky ben bana beni bende benden
ázerbájdžánsky mən mənim mənə məndə
turkmensky men meniň maňa meni mende menden
uzbecky men mening menga meni menda mendan
мен менинг менга мени менда мендан
kazašsky мен менің маған мені менде менен менімен
kyrgyzsky мен менин мага мени менде менден
altajsky мен мениҥ меге мени менде менеҥ
tatarsky мин минем миңа мине миндә миннән
baškirsky мин минең миңә мине миндә минән
jakutsky мин   миэхэ миигин   миигиттэн миигинэн   миигинниин миигиннээҕэр
chakasky[pozn. 1] мин минің маға мині минде миннең миннең минзер
tuvinsky мен мээң меңээ
мээ
мени менде менден   allativ:
менче
мендиве
  1. Další, obvykle neuváděné, tvary osobního zájmena jsou миннеңер a минӌе.

skloňování 2. osoby jednotného čísla[editovat | editovat zdroj]

nominativ genitiv dativ akuzativ lokativ ablativ instrumentál lativ komitativ komparativ
turecky sen sana seni sende senden
ázerbájdžánsky sən sənin sənə səndə
turkmensky sen seniň saňa seni sende senden
uzbecky sen sening senga seni senda sendan
сен сенинг сенга сени сенда сендан
kazašsky сен сенің саған сені сенде сенен сенімен
сіз сіздің сізге сізді сізде сізден сізбен
kyrgyzsky сен сенин сага сени сенде сенден
сиз сиздин сизге сизди сизде сизден
altajsky сен сениҥ сеге сени сенде сенеҥ
tatarsky син синең сиңа сине синдә синнән
baškirsky һин һинең һиңә һине һиндә һинән
jakutsky эн   эйиэхэ эйигин   эйигиттэн эйигинэн   эйигинниин эйигиннээҕэр
chakasky[pozn. 1] син синің саға сині синде синнең синнең синзер
tuvinsky сен сээң сеңээ
сээ
сени сенде сенден   allativ:
сенче
сендиве
  1. Další, obvykle neuváděné, tvary osobního zájmena jsou синнеңер a синӌе.

skloňování 3. osoby jednotného čísla[editovat | editovat zdroj]

nominativ genitiv dativ akuzativ lokativ ablativ instrumentál lativ komitativ komparativ
turecky o ona onu onda ondan
ázerbájdžánsky o onun ona onda
turkmensky ol onuň oňa ony onda ondan
uzbecky u uning unga uni unda undan
у унинг унга уни унда ундан
kazašsky ол оның оған оны онда одан онымен
kyrgyzsky ал анын ага аны анда андан
altajsky ол оныҥ ого оны ондо, анда оноҥ, анаҥ
tatarsky ул аның аңа аны анда аннан
baškirsky ул уның уға уны унда унан
jakutsky кини   киниэхэ кинини   кининиттэн кининэн   кинилиин кинитээҕэр
chakasky[pozn. 1] ол аның ағаа аны анда аннаң аннаң аныңзар
tuvinsky ол ооң аңаа ону ында оон   allativ:
олче
олдува
  1. Další, obvykle neuváděné, tvary osobního zájmena jsou аннаңар a анӌа.

skloňování 1. osoby množného čísla[editovat | editovat zdroj]

nominativ genitiv dativ akuzativ lokativ ablativ instrumentál lativ komitativ komparativ
turecky biz bize bizi bizde bizden
ázerbájdžánsky biz bizim bizə bizdə
turkmensky biz biziň bize bizi bizde bizden
uzbecky biz bizning bizga bizni bizda bizdan
биз бизнинг бизга бизни бизда биздан
kazašsky біз біздің бізге бізді бізде бізден бізбен
kyrgyzsky биз биздин бизге бизди бизде бизден
tatarsky без безнең безгә безне бездә бездән
baškirsky беҙ беҙҙең беҙгә беҙҙе беҙҙә беҙҙән
jakutsky биһиги   биһиэхэ биһигини   биһигиттэн биһигинэн   биһигинниин биһигиннээҕэр
chakasky[pozn. 1] піс пістің піске пісті пісте пістең піснең піссер
tuvinsky бис бистиң биске бисти бисте бистен   allativ:
бусче
бистиве
  1. Další, obvykle neuváděné, tvary osobního zájmena jsou пістеңер a пісӌе.

skloňování 2. osoby množného čísla[editovat | editovat zdroj]

nominativ genitiv dativ akuzativ lokativ ablativ instrumentál lativ komitativ komparativ
turecky siz size sizi sizde sizden
ázerbájdžánsky siz sizin sizə sizdə
turkmensky siz siziň size sizi sizde sizden
uzbecky siz sizning sizga sizni sizda sizdan
сиз сизнинг сизга сизни сизда сиздан
kazašsky сендер сендердің сендерге сендерді сендерде сендерден сендермен
сіздер сіздердің сіздерге сіздерді сіздерде сіздерден сіздермен
kyrgyzsky силер силердин силерге силерди силерде силерден
сиздер сиздердин сиздерге сиздерди сиздерде сиздерден
tatarsky сез сезнең сезгә сезне сездә сездән
baškirsky һеҙ һеҙҙең һеҙгә һеҙҙе һеҙҙә һеҙҙән
jakutsky эһиги   эһиэхэ эһигини   эһигиттэн эһигинэн   эһигинниин эһигиннээҕэр
chakasky[pozn. 1] сірер сірернің сірерге сірерні сірерде сірердең сірернең сірерзер
tuvinsky силер силерниң силерге силерди силерде силерден   allativ:
силерже
силрдиве
  1. Další, obvykle neuváděné, tvary osobního zájmena jsou сірердеңер a сірерӌе.

skloňování 3. osoby množného čísla[editovat | editovat zdroj]

nominativ genitiv dativ akuzativ lokativ ablativ instrumentál lativ komitativ komparativ
turecky onlar onlara onları onlarda onlardan
ázerbájdžánsky onlar onların onlara onlarda
turkmensky olar olaryň olara olary olarda olardan
uzbecky ular ularning ularga ularni ularda ulardan
улар уларнинг уларга уларни уларда улардан
kazašsky олар олардың оларға оларды оларда олардан олармен
kyrgyzsky алар алардын аларга аларды аларда алардан
tatarsky алар аларның аларга аларны аларда алардан
baškirsky улар уларҙың уларға уларҙы уларҙа уларҙан
jakutsky кинилэр   кинилэргэ кинилэри   кинилэртэн кинилэринэн   кинилэрдиин кинилэрдээҕэр
chakasky[pozn. 1] олар оларның оларға оларны оларда олардаң оларнаң оларзар
tuvinsky олар оларның оларга оларны оларда олардан   allativ:
оларже
олардыва
  1. Další, obvykle neuváděné, tvary osobního zájmena jsou олардаңар a оларӌа.