Turkické jazyky/O učebnici

Z Wikiknih

Cílem této učebnice je poskytnout informace o turkických jazycích, které se v různých částech světa používají. Učebnice si ale neklade za cíl být přehledem všech turkických jazyků. Zaměřena je na ty, které mají oficiální ortografii. Učebnice se také nezaměřuje na jazyky používané v minulosti, které již nemají žádné mluvčí. Učebnice nezahrnuje následující jazyky:

  • osmanská turečtina - používala se v minulosti, vyvinula se z ní současná turečtina,
  • čagatajština - používala se v minulosti, nemá žádné mluvčí,
  • krymčakština - jedná se o dialekt krymské tatarštiny,
  • barabština - jedná se o dialekt tatarštiny,
  • fuyü gïrgïština - autor nemá dostatek informací o tomto jazyce,
  • kaškaiština - používá se malými skupinami v Íránu, nezdá se, že by měla psanou formu,
  • chaladžština - používá se malými skupinami v Íránu, nezdá se, že by měla psanou formu,
  • hendurkeg - autor nemá dostatek informací o tomto jazyce.

Není vyloučeno, že některé z vyjmenovaných jazyků budou do učebnice zahrnuty později.