Přeskočit na obsah

Turečtina/Lekce 4

Z Wikiknih

Úvodní poznámka: vzhledem k samohláskové harmonii v přehledech přípon písmena i, ı, u a ü označují kterékoliv z těchto čtyř písmen. Stejně tak písmena a a e označují kterékoliv z těchto dvou písmen.

Složená slovesa[editovat | editovat zdroj]

osobní přípony sloves
ben -(i)m biz -(i)z
sen -(i)n siz -siniz
o (u)- onlar -lar
 • dans etmek - tancovat /to dance (being in the dance)
 • hasta olmak - být nemocný /getting sick/ill = hastalanmak - onemocnět /to get sick
 • mutlu olmak - být šťastný /getting (becoming) happy
 • spor yapmak

Časování sloves[editovat | editovat zdroj]

časové koncovky sloves
-mak/-mek přípona infinitivu
-yor/-(ı/i/u/ü)yor- přípona průběhového času[pozn. 1]
-r/-ar/-er/-ır/-ir/-ur/-ür přípona přítomného času
-dı/-di/-du/-dü- přípona minulého času
-muş-/-miş- přípona nejistého minulého času[pozn. 2]
-acak-/-ecek- přípona budoucího času
 1. varianta koncovky -yör- neexistuje.
 2. pokud jsem o něčem slyšel, že se to stalo,
  ale nejsem si jistý, že se to stalo.
 • okumak - číst /to read
 • gitmek - jít /to go

časování slovesa okumak[editovat | editovat zdroj]

 • ben oku-yor-um - průběhový přítomný čas
 • ben oku-r-um - přítomný čas
 • ben oku-muş-um - nejistý minulý čas
 • ben oku-du-m - minulý čas
 • ben oku-y-acağ-ım - budoucí čas

Příklad věty:

 • Ben her gece kitap okurum. - Každý večer čtu knihu.
 • Já, každý, večer/noc, kniha, čtu /I, every, evening/night, book, read

Turečtina má větný pořádek slov podmět-předmět-sloveso, sloveso se tedy nachází až na konci věty.

Souhláskové změny[editovat | editovat zdroj]

Pokud by ve slově následovaly dvě samohlásky po sobě, vkládá se mezi ně některé z písmen y, s, ş, n. Neexistuje obecné pravidlo, které písmeno se kdy použije.

Pokud se ke slovu nebo za příponu, které/která končí na souhlásku, připojí přípona začínající na samohlásku, u některých souhlásek proběhne změna:

p

b
ç

c
t

d
k

ğ

Po tvrdých souhláskách f, s, t, k, ç, ş, h, p musí přípona podobně začínat podobnou tvrdou souhláskou - souhláskou z této skupiny souhlásek.

Příklady:

 • Tezgahtan (-dan) alıp kaç (-dı).
 • Açıktan (-dan) geçti (-di)
 • Bak (-dı) - to look
 • korktu (-du, to be scared) ve kaç (-dı)

Přivlastňování[editovat | editovat zdroj]

přivlastňovací přípony
benim -(u)m bizim -(u)muz
senin -(u)n sizin -(u)nuz
onun (u) onların -ları
 • strom /tree: ağaç
  • můj strom: ağaç + ım -> ağacım
  • tvůj strom: ağaç + ın -> ağacın
  • jeho/její strom: ağaç + ı -> ağacı
  • náš strom: ağaç + ımız -> ağacımız
 • kniha /book: kitap
  • moje kniha: kitap + ım -> kitabım
 • pohovka /sofa: koltuk
  • jeho/její pohovka: koltuk + u -> koltuğu
 • vlajka /flag: bayrak
  • jejich vlajky: bayrak + lar + ı -> bayrakları

Turecké věty[editovat | editovat zdroj]

Pořadí větných členů v turecké větě je (podmět)-předmět-sloveso /(subject) + object + verb. Slovesné přípony se připojují v pořadí kořen slova + časová přípona + osobní přípona /verb root + tense suffix + personal suffix.

přípony místa
-a okul+a do, k /to
-u okul+u /(that)
-da okul+da v, na, u /at/in
-dan okul+dan od, z /from
  • Jdu do školy. /I go to school.
  • Ben okula (okul+a) giderim (git+er+im).
   • škola = okul
  • Chci spát. /I want to sleep.
  • Ben uyumak istiyorum (iste+yor+um).
   • chtít /to want = istemek
   • Pozn.: Část slova -eyor- se mění na -iyor-
  • /I want to join (to) you.
  • Ben size katılmak istiyorum.
  • Učím se turecky/turečtinu. /I am learning Turkish.
  • Ben Türkçe öğreniyorum.
   • učit se /to learn = öğrenmek
  • Mluvil jsi s mými přáteli. /You talked with my friends.
  • Sen benim arkadaşlarım ile konuştum (konuş+d+um).
   • přítel /friend = arkadaş
   • mluvit /to talk = konuşmak
   • s /with = ile

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 • 2014-12-01