Tagalog/Abeceda a výslovnost

Z Wikiknih

Tagalog je zapisován latinkou.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ Ng O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ ng o p q r s t u v w x y z

Ráz[editovat | editovat zdroj]

Kromě hlásek zapisovaných písmeny se v Tagalogu objevuje ještě ráz(Wikipedie). Tento se může vyskytuje:

 • mezi dvěma samohláskami - dvě po sobě jdoucí samohlásky se nevyslovují jako dlouhá samohláska nebo dvojhláska, ale jsou od sebe odděleny rázem, podobně jako v českých slovech naaranžovat nebo naučit (na-aranžovat, na-učit). V tomto případě ráz není nijak značen.
 • mezi souhláskou a po ní následující samohláskou - v tomto případě je souhláska finálou předcházející slabiky a samohláska je počáteční hláskou následující slabiky. V tomto případě se ráz označuje spojojvníkem (pomlčkou), např. ve slově mag-almusal(Wikislovník) (snídat).
 • na konci slova - na konci slova se mže ráz vyskytovat pouze u slov končících na samohlásku. V tomto případě není v bezdiakritickém zápisu tagalogu ráz nijak značen a mluvčí si musí u daného slova pamatovat, že slovo ráz na konci obsahuje. V navrženém zápisu tagalogu s diakritikou se k označení rázu na konci slova používá diakritické znaménko stříška(Wikipedie) nebo obrácená čárka(Wikipedie). V některých učebnicích se pro označení rázu na konci slova apostrof.

Diakritika[editovat | editovat zdroj]

Pro zápis tagalogu byl navržen zápis s diakritickými znaménky označujících přízvuk a ráz. Tento systém zápisu se ale neuchytil, takže běžně se ale používá zápis bez diakritiky. Zápis s diakritikou se používá především v učebnicích, nicméně některé učebnice používají jiné způsoby zápisu, např. apostrof pro označení rázu na konci slova.

V této učebnici se používá jak zápis bez diakritiky, tak zápis s diakritikou. V případě diakritického zápisu je používána „standardní“ diakritika:

 • čárka - čárka označuje přízvučnou slabiku. Přízvučná může být kterákoliv slabika slova a jedno slovo může mít přízvuk na více slabikách, např. ve slově repúbliká.
  • přízvuk vyskytující se na kterékoliv slabice kromě dvou posledních slabik, je označován vždy,
  • přízvuk vyskytující se na poslední slabice, je označován vždy,
  • přízvuk vyskytující se na předposlední slabice slova, obvykle označován čárkou nebývá (občas bývá označen u slov, u kterých změna polohy přízvuku změní význam slova, například slovo kaibígan(Wikislovník)).
 • obrácená čárka - označuje ráz vyskytující se na konci slova. Protože toto diakritické označuje pouze ráz a nikoliv přízvuk, je tímto diakritickým znaménkem také určeno, že přízvuk se nachází na předposlední slabice slova.
 • stříška - označuje současný přízvuk na poslední slabice a ráz na konci slova.

Protože přízvuk a ráz mohou měnit význam slova, je v bezdiakritickém zápisu přízvučná samohláska zobrazena tučně a samohláska, po které následuje ráz, je zvýrazněna fialovou barvou.

 • á - a
 • à - a
 • â - a

Historické způsoby zápisu[editovat | editovat zdroj]

Baybayin[editovat | editovat zdroj]

Baybayin(Wikipedia)

Abecedario[editovat | editovat zdroj]

A B C Ch D E F G H I J K L Ll M N Ng Ñ N͠g / Ñg / Ng̃ O P Q R Rr S T U V W X Y Z
a b c ch d e f g h i j k l ll m n ng ñ n͠g / ñg / ng̃ o p q r rr s t u v w x y z

Abakada[editovat | editovat zdroj]

A B K D E G H I L M N NG O P R S T U W Y
a b k d e g h i l m n ng o p r s t u w y