Přeskočit na obsah

Světové dějiny/Viktoriánská éra

Z Wikiknih

Viktorie vládla v letech 1837 až 1901. V dané době byla Anglie nejvyspělejší industrializovaný stát světa. Britové vyráběli to, co ostatní vyrobit neuměli, a uměli svými výrobky zaplavit celý svět. Měli naprosto otevřený trh a nejpokročilejší válečné i obchodní loďstvo. Anglie byla konstituční monarchií. Do parlamentu mohli volit pouze muži, všeobecné a rovné právo bylo zavedeno až ve 20. století.

Ve 30. letech 19. století vzniklo v Anglii tzv. chartistické hnutí. Jeho členům se nelíbil volební systém. Byl silný volební census (volit mohlo pouze 11% mužů). Zvolení mohli být také pouze lidé od určité výše příjmů výše. Toto hnutí prosazovalo všeobecné volební právo i právo být zvolen pro všechny. Chtěli také uzákonit stabilní poslanecký plat. To by zajistilo nezávislost a nezaujatost poslanců. Petici s těmito požadavky podepsaly asi tři miliony lidí. V revoluci ale tato iniciativa nepřerostla, protože lidé byli vcelku spokojení. V plném proudu byla průmyslová revoluce a hospodářský rozkvět.

Anglie byla vyspělá díky svému liberalismu. Liberály vedl jistý Gladstone, který byl ortodoxním volnomyšlenkářem neschopným vidět sociální dopady. Konzervativce vedl Disraeli. Byl spojencem dělnictva a odborů. Britské kolonie zabíraly jednu pětinu světové souše (Indie, Austrálie, Kanada...), ten zbytek ovládala alespoň ekonomicky. Anglie byla rovněž díky svým rozsáhlým svobodám, vysoké životní úrovni a politické stabilitě v této době zcela prosta sociálních otřesů.