Přeskočit na obsah

Světové dějiny/Situace v koloniích ve 30. a 40. letech 19. století

Z Wikiknih

Ve 20. letech byly vztahy mezi velmocemi určovány Svatou aliancí, její význam však klesal. Rostl význam tzv. východní otázky, šlo o prosazování vlivů na Balkáně. Rusové se tam tlačili kvůli kontrole vstupu do Černého moře a Rakušané si tam kompenzovali ztráty v rámci Německého spolku.

Roku 1833 se sešli dva císařové a král, v Mnichově Hradišti, kde se dohodli na pokračování aliance de iure. De facto ale už nefungovala.

Na přelomu 18. a 19. století došlo k černošskému povstání na Haiti, které bylo do značné míry úspěšné, protože Napoleon proti němu nezasáhl. Toto povstání mělo velkou odezvu v Latinské Americe.

Začali se bouřit kreolové, což byli bohatí plantážníci pěstující kávu, cukrovou třtinu či tabák. Vadilo jim, že o jejich zemi rozhodují úředníci dosazení z Madridu, přestože tam nemají žádný majetek, a že veškerý obchod se musí odehrávat přes koloniální velmoc (Španělsko), které si nechávalo všechny zisky. Kreolové také žádali povolení na vyplácení mezd, aby se zvýšila motivace dělníků. Podobné požadavky si kladly i severoamerické kolonie.

První vlna osamostatnění přichází v letech 1809 a 1810. Přímo to souvisí s postupem Napoleonových vojsk v Evropě, bylo obsazeno Španělsko, a proto jeho vliv a kontrola v koloniích dočasně oslabily. Největší armádu povstalců vedl Simon Bolívar. Toto povstání nebylo úspěšné, v roce 1814 se situace vrátila do starých kolejí. Povstalci se stáhli do And.

Mezi lety 1816 a 1826 probíhala druhá vlna, ta souvisela s republikánskou revolucí ve Španělsku. V tomto období vznikla většina jihoamerických států. Povstalecké akce byly podporovány britskou flotilou. Britové totiž také chtěli obchodovat s koloniemi bez prostředníka. Británie navíc nebyla ve Svaté alianci.

Bolívar se nakonec rozhádal se svým společníkem, generálem San Martinem. První chtěl republiku, druhý monarchii. Nakonec vznikly republiky.

Mexiko dříve sahalo až na sever Jižní Ameriky. V roce 1839 se ale začalo stahovat na sever, proběhla tam také revoluce a byl popraven císař. Ve Střední Americe vznikly státy jako Kostarika, Belize, Guatemala.

Brazílie (původně portugalská kolonie) se osamostatnila roku 1822. Portugalský král tam v době těsně před revolucí poslal svého syna Pedra, aby situaci uklidnil. Pedro se místo toho postavil do čela povstalců a stal se prvním brazilským králem.