Přeskočit na obsah

Světové dějiny/Nepokoje v 1. polovině 19. století

Z Wikiknih

Německé státy si po napoleonských válkách uvědomily nevýhodnost své rozdrobenosti a obtíže s tím spojené (např. celní bariéry). Vedle měly Francii s centrální vládou. Vznikaly tzv. burschenschafty - studentské spolky, jejichž heslem bylo "německo bez knížat". Studenti organizovali různé vlastenecké akce a slavnosti (např. roku 1817 ve Wartburgu - 300 let od začátku německé reformace).

Jednoho dne studenti zavraždili nenáviděného konzervativního spisovatele Augusta von Kotzebue. To byla záminka pro Metternicha, aby svolal sv. alianci do Karlových Varů, kde se představitelé monarchií dohodli na společném postupu. Zavedli na univerzitách censuru, vyházeli nespolehlivé profesory, rozpustili studentské spolky a zavedli vládní kontrolu na školách, které byly do té doby nezávislé jakožto církevní půda.