Přeskočit na obsah

Světové dějiny/Anglie & Stoletá válka

Z Wikiknih

Roku 1066 ji dobyli Normané v čele s Vilémem dobyvatelem. Vilém vytvořil centralizovanou monarchii. Udělil půdu v léno mnoha šlechticům, od kterých s pomocí šerifů vybíral vysoké daně. Vytvořil první pozemkovou knihu. Jmenovala se Domesday book - "Den posledního soudu". Ve 12. stol. se v Anglii vystřídaly vládnoucí dynastie. Ta nově nastoupivší se jmenovala Plantagenitovci. Asi nejlepším králem byl Jindřich II.

Za vlády Richarda Lví srdce přišla Anglie o velká území ve Francii. Richard totiž musel odjet na křížovou výpravu a místovládce byl zcela k ničemu a prohrál, co mohl. Největší porážka přišla roku 1214 u Bovignes. Místovládce Jan Bezzemek přijal dokument Magna charta libertatum - "Velká listina svobod". Podle tohoto dokumentu museli Angličané ustavit Velkou Radu (Parlament), dále zaručoval nezávislost církve, reformoval trestní právo a upravil právo panovníka vybírat daně.

Po Janu Bezzemkovi vládl jeho syn Jindřich III. Ten byl poražen barony. Ti si vymohli, aby se rozšířila Velká rada o 15 baronů a rytíře (dva z každého většího města). Tak byl položen základ moderního parlamentu.

Stoletá válka (1337 - 1453)[editovat | editovat zdroj]

Angličané získali velká území ve Francii. Francouzi pak odmítali uznat nadvládu nových anglických králů nad francouzskými územími.

To byl hlavní důvod stoleté války.

Poprvé v Evropě v ní bylo použito střelných zbraní.

Zpočátku v ní proti sobě stáli anglický král Eduard III. a francouzská šlechta. Francouzskou šlechtu vedli vévodové z Valois. Válčilo se o Flandry.

Roku 1346 došlo k bitvě u Kresčaku, ve které zahynul český král Jan Lucemburský.

Do roku 1360 měli velkou převahu Angličané. Toho roku došlo k obratu, anglický král se musel oficiálně vzdát nároku na francouzský trůn.

Roku 1360 Francouzi zreformovali armádu a daňový systém.

Roku 1374 bylo mírovou smlouvou stvrzeno vítězství Francie. Mír však neměl dlouhého trvání. Boje vypukly opět roku 1415. Proti sobě stáli Jindřich V. (Anglie) a Karel VI. (Francie).

Roku 1429 došlo k povstání francouzského lidu, protože vojáci drancovali kompletně všechno. Povstání vedla Jana z Arku, pod jejím vedením získali Francouzi zpět velká území. Roku 1431 ji ale Francouzi vydali Angličanům a ti ji upálili.

Stoletá válka definitivně skončila roku 1453. V tom samém roce dobyli Osmané Byzanc. Tento rok se často pokládá za konec středověku.