Přeskočit na obsah

Ruština, ukrajinština, běloruština/Výslovnost písmena ы

Z Wikiknih

Pro vysvětlení výslovnosti ruského a běloruského písmena Ы a ukrajinského písmena И si uděláme malý výlet do minulosti a náš výlet bude zaměřen na písmeno Ы. Už na první pohled je vidět, že písmeno se skládá ze dvou nezávislých částí, které vypadají jako měkký znak a i bez tečky. To, že se písmeno skládá ze dvou částí, naznačuje, že písmeno zachycuje zvuk jakési dvojhlásky.

V minulosti bylo písmeno Ы zapisováno mírně jinak, do současné podoby bylo během času zjednodušeno. Původně se písmeno zapisovalo jako ꙑ, ъі, ъї, či jako ъи. Z kapitoly o azbukách už víte, že se původně to tedy byla kombinace tvrdého znaku a písmena zachycujícího hlásku i, případně ji.

Ovšem vzhled písmena není to jediné, co změnilo. V současnosti slouží tvrdý znak pouze jako grafický symbol, který se požívá v případě, kdy patalizující (měkčící) samohláska nemá patalizovat (měkčit) předcházející souhlásku. V minulosti ale tvrdý znak zachycoval samostatnou samohlásku, tou byla velmi krátká samohláska u. Velmi krátká znamená, že tato samohláska byla ještě kratší, než současné krátké samohlásky v češtině. A tato velmi krátká samohláska je součástí u výslovnosti písmena Ы.

Písmeno Ы (a taktéž ukrajinské И) se tedy vyslovuje jako velmi krátká hláska u následovaná hláskou i. Podobný případ existuje třeba ve slovenštině u písmena Ô, které je vyslovováno jako velmi krátká hláska u následovaná hláskou o. U písmena Ы je ale ještě rozdíl ve výslovnosti druhé části hlásky, hlásce i. Běžně je hláska u vyslovována jako zadní samohláska a hláska i jako přední samohláska. Ovšem u písmena Ы velmi krátká hláska u způsobí, že následná hláska i není vyslovena jako přední samohláska, ale je vyslovena jako zadní samohláska (jazyk při výslovnosti celé dvojhlásky ui zůstává ve stejné poloze jako při vyslovování běžné hlásky u v češtině).

Vyslovuje se to, jako tvrdě tvrdé y.

Písmeno Ы se v ruštině nazývá jeri. Tento název vychází z toho, že v minulosti se písmeno skládalo ze dvou nezávislých písmen. A současný tvrdý znak se dříve nazýval tvrdý jer. Z posloupnosti písmen tvrdý jer a i se pak vyvinulo označení jeri.

Pokud se o písmenu Ы chcete dozvědět více, podivejte se do Wikipedie na:

  • Encyklopedický článek ы ve Wikipedii
  • Encyklopedický článek Jer ve Wikipedii