Přeskočit na obsah

Rodina ve starém Římě/Postavení muže a ženy

Z Wikiknih

Ve společnosti antického Říma měl hlavní postavení muž. Práva žen byla omezena, o což se zasloužili především sami muži. Odepřeli tak ženám např. možnost zastávat funkce ve státní správě a přisoudili jim starosti každodenního života. Na sklonku republiky navíc došlo k celkovému mravnímu úpadku. Tehdy vzaly za své mimo jiné i tradiční hodnoty soužití muže a ženy. Přestalo třeba platit pravidlo, že manželka má stát věrně po boku svého muže. Masově rozšířeným jevem se tehdy stala i nevěra. Celkově nepříznivé postavení žen potvrzují i dochované výroky významných úředníků. Ti říkali, že pokud manžel přistihne manželku při cizoložství, může ji bez milosti zabít, zatímco žena manželovi v opačné situaci nemůže udělat vůbec nic.

Postavení muže a ženy ale bylo víceméně rovné v rámci římského domu. Neexistovaly žádné prostory určené jen pro jedno pohlaví (na rozdíl od domu Řeků). Žena mohla společně s mužem stolovat nebo třeba přijímat návštěvy.

Právní postavení žen se postupně zlepšovalo. Ani za císařství však rovnoprávnosti nedosáhly.