ReactOS/HowTo-network

Z Wikiknih

(zatím je překlad hrozivý, ale v i v originále byla spousta nesmyslů, až to vyzkouším (nebo někdo jiný), udělám to trošku přehlednější a více informativnější, také je potřeba nahrát tam ty obrázky pořádně)

Nastavení registrů[editovat | editovat zdroj]

 • DNS server
  • Zjisti údaj od svého poskytovatele připojení
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters","NameServer",0x00010000,"64.81.159.2"
 • IP Adresa
  • Záleží na nastavení vaší sítě
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCNet1\Parameters\Tcpip","IPAddress",0x00010000,"10.0.0.100"
 • Brána
  • Většinou adresa serveru poskytovatele
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCNet1\Parameters\Tcpip","DefaultGateway",0x00010000,"10.0.0.102"
 • Maska sítě
  • musí být taková, aby se do ní vešel DNS server, brána i vaše IP
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCNet1\Parameters\Tcpip","SubnetMask",0x00010000,"255.255.255.0"

Nastavení připojení v ReactOs[editovat | editovat zdroj]

Poznámka![editovat | editovat zdroj]

Jestliže užíváš jinou kartu, nahraď řetězec PCNet1 názvem tvé karty, například "Rtl81391".

ReactOs již podporuje DHCP. Z něj získá adresu, když nevyplníš nastavení IP adresy (pouze pro statické adresy a některé DHCP servery).

VMware na Windows[editovat | editovat zdroj]

 • Ujisti se, že máš na kartě Virtual Machine settings síťové připojení. V něm vyber nastavení buď 'NAT', nebo pomocí utility "Manage Virtual Networks" od VMWare' nastav masku, bránu a rozsah IP.

http://teknoskand.dyndns.org/reactos/images/VMWare_VirtualMachine.png

 • Spusť Virtuální počítač a zadej regedit.
 • Změň všechny hodnoty, obdobně jak vidíš na obrázcích:

http://teknoskand.dyndns.org/reactos/images/RegEdit01.png

http://teknoskand.dyndns.org/reactos/images/RegEdit02.png

http://teknoskand.dyndns.org/reactos/images/RegEdit03.png

 • Restartuj počítač(virtuální)
 • Nainstaluj si nějaké programy a vyzkoušej to

QEMU na Windows[editovat | editovat zdroj]

 • Spusť ReactOS v QEMU a zadej regedit
 • změň IP adresu síťové karty NE2000, kterou QEMU emuluje.

NE20001-Parameters-Tcpip: DefaultGateway: 10.0.2.2

IPAddress: 10.0.2.15 http://teknoskand.dyndns.org/reactos/images/networking01.png a Tcpip-Parameters: NameServer: Váš místní, nebo síťový DNS server http://teknoskand.dyndns.org/reactos/images/networking02.png

IP adresa 10.0.2.2 není použita v mé síti, mám 192.168.30.254 jako bránu, ale v usemódu je použit jiný rozsah. Jestliže něco nepracuje, nainstaluj win98 na nový image a nastav ho na příjem IP adresy z DHCP, tu si pak opiš a použij v ROS.

QEMU na Linuxu[editovat | editovat zdroj]

 • ujisti se, že má v kernelu povolen nebo v modulu načten tuntap
 • ujisti se, že je ti zařízení tun zpřístupněno:
arty@firebird reactos $ ls -la /dev/net/tun
crwxrw-rw-  1 arty   root   10, 200 Apr 5 2004 /dev/net/tun
 • napiš a zavolej krátký skript nazvaný třeba qemu-ifup:
/sbin/ifconfig $1 up 10.0.0.102 netmask 255.255.255.128 broadcast 10.0.0.127
# IP masquerade
sudo /usr/sbin/iptables -N nat
sudo /usr/sbin/iptables -t nat -F
sudo /usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.100 -j MASQUERADE
sudo /usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -d 10.0.0.100 -o $tun
qemu -isa -hda /my/ros/image

Měla by se objevit následující zpráva:

Connected to host network interface: tun0
 • Tím máme vytvořenu virtuální síť. Můžeš zkusit nabootovat z livecd:
qemu -isa -cdrom ~/misc/INSERT-1.2.8_en.iso

[V qemu, spusť shell]

sudo /sbin/ifconfig eth0 10.0.0.100
ping 10.0.0.102

Měl by fungovat ping na hostující systém.

 • Nyní nastavte nějaké služby. Nainstalujte telnetd. A v ReactOS balíček bsd verze telnetu a zkus se telnetem dostat na localhost. Také nainstaluj ftpd.
 • Telnet.exe a další binárky dostane do image pomocí mkisofs a použitím -cdrom parametru QEMU, nebo jejich zkopírováním pomocí mtools či podobného.
 • Zjistěte, zda je ne2000 zapnutá a změňte Start na 3 v bootdata/hivesys.inf ovladače ne2000.
 • Nyní komunikuje a běží virtuální počítač (10.0.0.102) s nástroji ReactOs!

Poznámka na závěr[editovat | editovat zdroj]

Zatím to obsahuje spoustu chyba a nedodělávek. Jestli je nalezneš, nezapomeň vývojářům poslat bugreport!