Přeskočit na obsah

QBasic/Lekce 3

Z Wikiknih

Příkazy[editovat | editovat zdroj]

INPUT[editovat | editovat zdroj]

Občas je třeba, aby uživatel programu zadal nějakou hodnotu. K tomu slouží příkaz INPUT (vloží hodnotu do proměnné).

Příklad jednoduchého užití příkazu INPUT

INPUT a

Napíše otazník a o znak dále bliká kurzor (tam lze zadat hodnotu proměnné).

? _

Bohužel tento způsob není nejvhodnější, neboť uživatel neví, jestli má zadat číslo nebo text.

Proto je lepší zadat vysvětlující popisek.

INPUT "a=";a

Uživatel vidí na obrazovce a= a hned za ním otazník (protože jsme hodnoty oddělili středníkem).

a=? _

Uživatel nyní dostává popisek jako nápovědu, že má zadat číslo do proměnné a.

Pokud nechcete, aby se za popisující text zobrazoval otazník, oddělte údaje čárkou.

INPUT "a=",a

Při použití čárky jako oddělovače se otazník již neobjeví, avšak kurzor je umístěn hned za popisek.

a=_

U obou příkladů byl využit jako vysvětlující popisek text "a=". Tato forma je vhodná u matematických programů. Jindy je vhodnější napsat popisek slovem, nebo celou větou.

Fungování při užití více příkazů INPUT za sebou.

INPUT "zadejte jmeno"; j$
INPUT "zadejte prijmeni"; p$

Nejdříve se zobrazí dotaz na vložení první proměnné.

zadejte jmeno? _

Po zadání jména (v našem případě Karel) se teprve objevil další dotaz.

zadejte jmeno? Karel
zadejte prijmeni? _

Stejně tak to funguje s ostatními příkazy, které následují za příkazem INPUT – nebudou provedeny dokud nebude hodnota zadána.

Programy[editovat | editovat zdroj]

Program č. 1[editovat | editovat zdroj]

Program na výpočet obsahu čtverce.

CLS
PRINT "Program na vypocet obshu ctverce"
PRINT
INPUT "a=",a
PRINT "a^2=";a^2

Výstup na obrazovce po spuštění programu

Program na vypocet obsahu ctverce

a=_

Výstup na obrazovce po zadání hodnotu 5 do proměnné a

Program na vypocet obsahu ctverce

a=5
a^2= 25

Program č. 2[editovat | editovat zdroj]

Program na výpočet obsahu obdélníku.

CLS
PRINT "Program na vypocet obsahu obdelniku"
PRINT
INPUT "a=",a
INPUT "b=",b
PRINT "a*b=";a*b

Výstup na obrazovce po spuštění programu

Program na vypocet obsahu obdelniku

a=_

Výstup na obrazovce po zadání hodnoty 5 do proměnné a a hodnoty 12 do proměnné b

Program na vypocet obsahu obdelniku

a=5
b=12
a*b= 60

Program č. 3[editovat | editovat zdroj]

Program na výpočet obsahu lichoběžníku.

CLS
PRINT "Program na vypocet obsahu lichobezniku"
PRINT
INPUT "a=",a
INPUT "c=",c
INPUT "v=",v
PRINT "((a+c)*v)/2=";((a+c)*v)/2

Výstup na obrazovce po spuštění programu

Program na vypocet obsahu lichobezniku

a=_

Výstup na obrazovce po zadání hodnoty 5 do proměnné a, hodnoty 12 do proměnné c a hodnoty 8 do proměnné v.

Program na vypocet obsahu lichobezniku

a=5
c=12
v=8
((a+c)*v)/2= 68

Program č. 4[editovat | editovat zdroj]

Zadávání informací o osobě a generování textu ze zadaných informací.

CLS
PRINT "Zadavani informací o osobe a generovani textu ze zadaných informaci"
PRINT
INPUT "Jmeno";a$
INPUT "Prijmeni";b$
INPUT "Místo narozeni";n$
INPUT "Rok narození";r
PRINT
PRINT "Osoba ";a$;" ";b$;" narozena v ";n$;" roku";r

Výstup na obrazovce po spuštění programu

Zadavani informací o osobe a generovani textu ze zadaných informaci

Jmeno? _

Výstup na obrazovce po zadání náhodně vymyšlených hodnot

Zadavani informací o osobe a generovani textu ze zadaných informaci

Jmeno? James
Prijmeni? Bond
Místo narozeni? London
Rok narozeni? 1948

Osoba James Bond narozena v London roku 1948