QBasic/Klíčová slova QB64/EXIT

Z Wikiknih

Funkce _EXIT kontroluje způsob ukončení programu:

  •           0 = nebyl proveden žádný požadavek na odchod od zahájení sledování _EXIT v programu.
  •           1 = pokus o ukončení kliknutím na tlačítko X (zavřít) od posledního volání funkce. (Bit 0 je nastaven)
  •           2 = pokus o ukončení s CTRL + BREAK od posledního spuštění. (Bit 1 je nastaven)
  •           3 = obě klávesy CTRL + BREAK a tlačítko X byly použity od posledního spuštění. (Sada bitů 0 a 1)


Pokud návratová hodnota není 0, program může odložit požadavek na ukončení na příhodnější dobu, je-li to nutné. Po vrácení hodnoty funkcí _EXIT je hodnota _EXIT resetována na hodnotu 0, aby se ukládala aktuální hodnota, pokud program zpožďuje žádost o ukončení.
Poznámka: Jakmile je _EXIT jednou použit, musí program sledovat požadavky uživatelů _EXIT, jinak může nastat situace, že program nepůjde ukončit. Nepoužívejte pouze _EXIT, abyste zabránili předčasnému ukončení programu, protože to představuje špatnou praxi.