QBasic/Klíčová slova QB64/COPYIMAGE

Z Wikiknih

Zkopíruje obrázek do nového paměťového bloku jako nový obrázek. Používá se i k převodu na hardwarové obrázky, které se následně používají jako textury při práci s 3D možností příkazu _MAPTRIANGLE, ale samozřejmě lze použít všelijak. Důležité je nezapomenout uvolňovat již nepotřebné obrázky z paměti příkazem _FREEIMAGE, jinak dojde brzo k zaplnění paměti RAM. Momentálně nelze zadat příkaz ve smyslu B = _COPYIMAGE(obrazek32bit, 256), k tomuto účelu je potřeba použít _NEWIMAGE a například Floydovu–Steinbergovu metodu pro převod z 32 bit na 256 barev. Fórum QB64.ORG již obsahuje několik ukázkových programů. Pro převod 32 bitového obrázku na hardwarový obrázek (čili obrázek akcelerovaný grafickou kartou) zapište obrazek = _COPYIMAGE (obraz, 33), kde obraz je číslo obrázku, vrácený funkcí _LOADIMAGE. Z hardwarových obrázků lze číst výšku a šířku, ale nelze do nich kreslit. Při použití hardwarových obrázků VŽDY! používejte příkaz _DISPLAY, nebo může dojít k havárii ovladače grafické karty počítače (a tím pádem k pádu IDE a ztrátě neuloženého programu, osobně odzkoušeno)