QBasic/Klíčová slova QB64/COMMANDCOUNT

Z Wikiknih

Funkce COMMANDCOUNT vrátí počet parametrů, které byly programu předány při jeho spuštění. To lze pak použít ke snadnému rozdělení parametrů předaných pomocí COMMAND$:

Spustíte - li soubor program.exe s násedujícími parametry: program.exe -l "parametr2" -5 55

potom _COMMANDCOUNT vrátí číslo 4 (4 parametry), COMMAND$(1) bude "-l", COMMAND$(2) bude "parametr2", COMMAND$(3) bude "-5" a COMMAND$(4) bude "55"