QBasic/Klíčová slova QB64/BLINK

Z Wikiknih

Příkaz _BLINK zapíná / vypíná blikající barvy na textové obrazovce v režimu SCREEN 0
Funkce _BLINK vrátí -1, pokud jsou blikající barvy povoleny, nebo 0, pokud jsou zakázány příkazem _BLINK.