QBasic/Klíčová slova QB64/BLEND

Z Wikiknih

Příkaz _BLEND zapne 32 bitovou alfa pro aktuální obraz nebo režim zobrazení a je výchozí.
Funkce _BLEND vrátí -1, pokud je alfa povolena, nebo 0 pokud je zakázána příkazem _DONTBLEND.