QBasic/Klíčová slova QB64/AXIS

Z Wikiknih

Funkce _AXIS vrací relativní pozici zadaného čísla osy na zařízení řadiče.
Funkce _AXIS vrací hodnotu typu SINGLE v rozsahu od -1 do 1, kde 0 je středová osa. Když se myš pohybuje na obrazovce programu, pohyb vlevo nebo nad středem je negativní, zatímco pod nebo vpravo jsou pozitivní. Číslo osy číslo musí být číslo, které nepřesahuje počet os nalezených funkcí _LASTAXIS. Před použitím _DEVICE$, _DEVICEINPUT nebo _LASTAXIS je nutné číst _DEVICES.
V nápovědě IDE QB64 v položce Alphabetical / _AXIS je pěkný ukázkový program. IDE lze stáhnout na www.qb64.org